Početna - Federalno ministarstvo pravde

Novosti

Federalno ministarstvo pravde u saradnji sa UNDP u Bosni i Hercegovini vrši opsežne pripreme i aktivnosti usmjerene ka unapređenju normativnog okvira za osnicanje i rad...

Javni poziv za imenovanje vještaka na području Federacije Bosne i Hercegovine

Sudski tumač vrši prevođenje govora i pisanog teksta s jednog od službenih jezika FBiH na engleski jezik i s engleskog jezika na jedan od službenih jezika F...

Rješavanje pitanja ravnopravnosti polova u zemljišnoj administraciji predstavlja jedan od značajnih koraka ekonomskog osnaživanja žena. Žene bi trebalo da...

Obavještavaju se stranke da se o statusu svojih predmeta/zahtjeva upućenih Federalnom ministarstvu pravde mogu informirati na brojeve telefona :

Uvid u radove ispita za sudske tumače za engleski jezik i postispitne konzultacije održat će se u srijedu 4. 11. 2020. od 12 -13 sati u Federalnom...

Kandidati koji su položili pismeni ispit za stalnog sudskog tumača za engleski jezik, održanog 24.10.2020. godine su:

Obavještavaju se svi kandidati kojima je zakazan termin za polaganje stručnoq ispita zastečajnoq upravitelja da su dužni osam dana prije pristupanja...

Web bilten