Početna - Federalno ministarstvo pravde

Novosti

Federalni ministar pravde Vedran Škobić je 20.09.2023. godine održao radni sastanak na temu analize i unapređenja Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, kao i dosljednije...

Federalni ministar pravde gosp. Vedran Škobić je danas u prostorijama Federalnog ministarstva pravde primio u posjetu direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i...

Svi kandidati koji su se prijavili za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja na osnovu javnog poziva, koji je objavljen u ,Službenim novinama Federacije Bosne i...

Na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 11. redovnoj sjednici koja je održana dana 24.08.2023. godine, utvrdila i u parlamentarnu...

Cijeneći opredjeljenost Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u programima Europske unije, shodno Okvirnom sporazumu o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u...

U ovom tematskom broju Pravne misli objavljeni su radovi koji su posvećeni kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine (BiH) i njenoj integraciji u Evropsku uniju (EU).

Dana 6. rujna 2023. godine, federalni ministar pravde Vedran Škobić sa svojim suradnicima boravio je u službenom posjetu Kazneno – popravnom zavodu poluotvorenog tipa...

Federalni ministar pravde Vedran Škobić sa suradnicima, održao je danas sastanak s predstavnicima USAID-ove misije u Bosni i Hercegovini, gosp. Karl Wurster, Direktor Ureda...

Federalni ministar pravde Vedran Škobić održao je danas radni sastanak s zamjenikom šefa Misije...

Federalno ministarstvo pravde u okviru projekta „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (engl. Enable and Manage more Beneficial Civil Society Enviroment –...

Federalni ministar pravde je kao prioritet u svom radu odredio implementaciju svih odluka ustavnih sudova u Bosni i Hercegovini, te Europskog suda za ljudska prava u...

Federalni ministar pravde Vedran Škobić održao je danas radni sastanak s rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, Ingrid Macdonald i...

Web bilten