Notarski ispit - Federalno ministarstvo pravde

Notarski ispit

Temeljem člana 5. Zakona o notarima („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/02) svaka osoba, koja ispunjava uvjete za obavljanje službe notara iz člana 26. ovog zakona, može kod Federalnog ministarstva pravde podnijeti zahtjev za pristup polaganju notarskog ispita. U tu svrhu Federalno ministarstvo objavljuje pismeno obavještenje radi prikupljanja zahtjeva kandidata za polaganje notarskog ispita, koje se objavljuje u dnevnim listovima.  Uvjet za pristupanje polaganju notarskog ispita predstavlja i obaveza pohađanja pripremnog seminara kandidata, sukladno članu 132. Zakona o notarima. Notarski ispit se polaže pismeno i usmeno.  

Sadržaj usmenog i pismenog dijela ispita mora odgovarati programu seminara iz člana 132. ovog zakona, za pripremu kandidata za polaganje notarskog ispita. Pismeni dio ispita sastoji se od tri ispitna zadatka koji se rade po četiri sata. Ispitnim zadacima se provjerava da li su kandidati u stanju sačinjavati notarske isprave u sljedećim pravnim oblastima:

1.    obligaciono i stvarno pravo, 

2.    porodično i nasljedno pravo, 

3.    privredno pravo, i 

4.    izvršno pravo.  

Usmeni dio ispita polaže se u jednom danu i to iz sljedećih predmeta: 

1.    propisi o službi notara, 

2.    propisi o zemljišno-knjižnom postupku, 

3.    propisi o upisu pravnih osoba u sudski registar i privredno pravo, 

4.    nasljedno pravo, porodično pravo, obligaciono i stvarno pravo, ali samo u dijelu u kojem je to od značaja za djelatnost notara, i 

5.    izvršno pravo.  

Notarski ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju imenuje federalni ministar pravde. Komisija se sastoji od predsjednika i četiri člana. 

Svaki pismeni ispitni zadatak ocjenjuju dva člana komisije neovisno jedan od drugoga, pri čemu mora učestvovati član komisije koji je dao pismenu radnju. Ispitni zadaci se ocjenjuju anonimno, a u tu svrhu se ocjenjivanje vrši pod brojem koji dodjeljuje Federalno ministarstvo pravde, bez navođenja imena kandidata. 

Usmeni dio ispita polaže se pred članovima komisije u pravilu 60 dana nakon završenog pismenog dijela ispita.

O položenom notarskom ispitu izdaje se uvjerenje u roku od 30 dana od dana položenog ispita uz navođenje zaključne ocjene.

Ovdje možete preuzeti sljedeće elektronske verzije dokumenata: