Lista stalnih sudskih tumača - Federalno ministarstvo pravde

Lista stalnih sudskih tumača u Federaciji BiH

U tablici koja slijedi možete naći liste stalnih sudskih tumača u Federaciji Bosne i Hercegovine.

NAPOMENA: Ukoliko zbog bilo kojega razloga niste u stanju ili mogućnosti preuzeti liste s navedenog popisa, možete nas kontaktirati ovdje, odnosno zatražiti da Vam se popis naknadno dostavi elektronskom poštom.

Također, ukoliko uočite grešku u postojećim listama, molimo vas da nas o tome blagovremeno izvijestite kako bismo uočene pogreške mogli otkloniti.

Datum posljednjeg ažuriranja: 22.06.2024 godine. Ažuriranje listi stalnih sudskih tumača u Federaciji BiH, vršit će se svakih 60 dana.

Dnevnik izvršenih prijevoda i ovjera

NAPOMENA: Sukladno članku 17. stavak 2. Uredbe, Dnevnik prijevoda i ovjera mora biti prošiven (jemstvenik).