ODRŽAN SEDMI SASTANAK POSEBNE SKUPINE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IZMEĐU EU I BIH - Federalno ministarstvo pravde

ODRŽAN SEDMI SASTANAK POSEBNE SKUPINE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IZMEĐU EU I BIH

16.04.2024 16:03 аутор Urednik

 

Dana 16.04.2024.godine održan je 7. sastanak Posebne skupine za reformu javne uprave između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Bitno je istaknuti kako je reforma javne uprave jedan od preduvjeta za uspješnu integraciju Bosne i Hercegovine (BiH) u Europsku uniju (EU) i obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Komisija veliku pažnju posvećuje rješavanju temeljnih reformi dosta rano u procesu proširenja, te je politika proširenja usmjerena na načelo „rješavanja osnovnih pitanja na prvom mjestu” među koja spadaju pitanja vladavine prava, osnovnih prava, jačanja demokratskih institucija, uključujući i reformu javne uprave, kao i pitanja gospodarskog razvoja i konkurentnosti, što su ujedno i ključni prioriteti procesa proširenja.

 „Federalno ministarstvo pravde ima zahtjevnu ulogu u reformi javne uprave, zbog činjenice da je nužno koordinirati proces reforme javne uprave, između državnog, federalnog i županijskog nivoa vlasti, poštujući principe SIGME i OECD-a, uz sve to pazeći na ustavne nadležnosti županija i Federacije Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo pravde će u cilju efikasne reforme javne uprave jačati svoje kadrovske kapacitete kako općenito kroz Ministarstvo tako i posebno kroz Zavod za javnu upravu.“- istaknuo je ministar Škobić.

Na radnom sastanku ministar Škobić je istakao opredijeljenost Federalnog ministarstva pravde i nastavak aktivnosti na utvrđivanju zajedničkih načela zakonodavnog okvira koji se odnosi na harmonizaciju zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini.

Nadalje, istaknuto je kako je provedena izmjena i dopuna Zakona o upravnom postupku  i to u pogledu uvođenja - elektroničkog dokumenta, kao i uvođenja potpisa - elektroničke komunikacije - jedinstvenog upravnog mjesta, te Pravilnika o uredskom/kancelarijskom poslovanju gdje je također uređeno elektroničko poslovanje i uvedena mogućnost elektroničkoga upravljanja predmetima kroz DMS-a.

 

 

Natrag