Ministar Škobić u posjeti Sigurnoj kući u Sarajevu - Federalno ministarstvo pravde

Ministar Škobić u posjeti Sigurnoj kući u Sarajevu

03.04.2024 15:11 аутор Urednik

 

Federalno ministarstvo pravde  je u procesu revidiranja postojećih zakonskih rješenja i usuglašavanja istih s međunarodnim dokumentima u području zaštite od nasilja u obitelji u Federaciji BiH, te je s tim ciljem organizirano niz sastanaka sa nevladinim sektorom kako bi se na najbolji način artikulirale potrebe i interesi građanki i građana. S tim u svezi, federalni ministar pravde gosp. Vedran Škobić je dana 27.3.2024. godine posjetio Sigurnu kuću u Sarajevu, koja funkcionira u okviru Fondacije lokalne demokratije, te se tom prigodom susreo s ravnateljicom FLD-a gđom. Jasminom Mujezinović, ravnateljicom Sigurne kuće gđom. Muberom Hodžić Lemeš i gđom. Natašom Mujkanović, koordinatoricom Sigurne kuće.  Posjeti su još sudjelovali Mersiha Zulčić, predstavnica UN Women-a u Bosni i Hercegovini, kao i savjetnici ministra Anja Kolovrat Rotim i Tomo Lučić.

Razgovaralo se o načinu rada, funkcioniranju i potrebama Sigurne kuće, s ciljem boljeg razumijevanja problematike sigurnih kuća u Federaciji BiH.

 

 

 

 

 

Natrag