Federalni ministar pravde u posjeti Ministarstvu pravde Republike Srbije - Federalno ministarstvo pravde

Federalni ministar pravde u posjeti Ministarstvu pravde Republike Srbije

23.02.2024 17:11 аутор Urednik

 

Federalni ministar pravde gosp. Vedran Škobić boravi danas u posjeti Ministarstvu pravde Republike Srbije kojom prigodom se sastao s ministricom  pravde Republike Srbije gđom. Majom Popović.

Ministar Škobić je izrazio interes za pozitivna iskustva Republike Srbije u primjeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Iskazao je potrebu da se kroz unaprjeđenje postojećeg normativnog okvira u Federaciji BiH iskorijeni rodna nejednakost, koja leži u osnovi rodno zasnovanog nasilja.

Ministrica Popović je upoznala ministra Škobića sa pravnim mehanizmima preventivne zaštite žrtava, koje predviđa srpski Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Upoznala ga je i sa nastojanjima Republike Srbije da se kroz inkriminiranje radnji kvalificirane kao kaznena djela, primjene pravni standardi koje predviđa Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je i Bosna i Hercegovina i Republika Srbija ratificirala 2013. godine. Ministri Škobić i Popović su suglasni da je promoviranje nulte tolerancije na nasilje zadatak tijela vlasti i društva u cijelosti, a sve kako bi se izgradila svijest da su rodna diskriminacija, nasilje nad ženama i nasilje u obitelji nedopustivi.

Sastanku su sudjelovali i pomoćnik ministra pravde Federacije BiH Damir Šapina, savjetnik ministra pravde Federacije BiH Tomo Lučić, šef Kabineta ministrice pravde Republike Srbije Marijana Savić Simić i pomoćnik ministrice pravde Vladimir Vinš.

 

 

 

 

 

Natrag