Nadležnost - Federalno ministarstvo pravde

Sektor pravosuđa obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na: pripreme teza, prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti pravosuđa, izradu informacija, studija i analiza i davanje mišljenja, poslove u svezi pružanja međunarodne pravne pomoći, amnestije i pomilovanja, suradnje s međunarodnim pravosudnim institucijama za sudsko gonjenje osoba odgovornih za povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjenog na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, te druge poslove u vezi s pravosuđem, prati stanje kadrova u pravosudnim tijelima, vrši pravosudnu upravu, te predlaže mjere za unapređenje rada, vrši održavanje i ustrojstvo odgovarajućih registara, odnosno baza podataka, organizira edukaciju stečajnih upravitelja, sudskih vještaka, zemljišno-knjižnih referenata, sudskih tumača, notara, te obavlja i druge poslove po nalogu ministra.