Federalno ministarstvo pravde - Federalno ministarstvo pravde

Novosti

Dana 21.09.2021. godine, u najstarijem zatvoru u Bosni i Hercegovini, KPZ Zenica, otvoren je novi  Paviljon IX  koji ima 62 smještajne jedinice sa kapacitetom za 236...

Kandidati koji su 10.07.2021. godine položili pismeni ispit za stalnog sudskog tumača za engleski jezik su:

Obavjest kandidatima za sudske tumače za engleski jezik koji su se prijavili na Javni natječaj za postavljenje sudskih tumača na području FBiH od 25. 07. 2018. godine i...

Federalno ministarstvo pravde u saradnji sa UNDP u Bosni i Hercegovini vrši opsežne pripreme i aktivnosti usmjerene ka unapređenju normativnog okvira za osnicanje i rad...

Javni poziv za imenovanje vještaka na području Federacije Bosne i Hercegovine

Sudski tumač vrši prevođenje govora i pisanog teksta s jednog od službenih jezika FBiH na engleski jezik i s engleskog jezika na jedan od službenih jezika F...

Rješavanje pitanja ravnopravnosti polova u zemljišnoj administraciji predstavlja jedan od značajnih koraka ekonomskog osnaživanja žena. Žene bi trebalo da...

Obavještavaju se stranke da se o statusu svojih predmeta/zahtjeva upućenih Federalnom ministarstvu pravde mogu informirati na brojeve telefona :

Web bilten