Federalno ministarstvo pravde - Federalno ministarstvo pravde

Novosti

Federalni ministar pravde gosp. Vedran Škobić primio je danas članove Hrvatskog planinarskog društva „Stožer 1935“ iz Bugojna.

U okviru projekta DELEF „Digitalno unaprjeđenje upravljanja zemljištem za EU budućnost Bosne i Hercegovine“, čiji je cilj izgradnja kapaciteta i prijenos znanja a u...

Sadržaj ovog dvobroja časopisa „Pravna misao“ obuhvata po jedan pregledni naučni i stručni članak, tri prikaza i tri priloga sudske prakse.

Federalni ministar pravde gosp. Vedran Škobić primio je danas u službeni posjet predsjednika Općinskog suda u Travniku gosp. Gorana Dujića.

Obavještavaju se svi kandidati koji su zainteresirani za slušanje pravosudnog ispita da će se polaganje pravosudnog ispita održati u sljedećim terminima u mjesecu...

Federalni ministar pravde Vedran Škobić, zajedno sa svojim suradnicima, savjetnikom ministra Matom Tadićem, savjetnicom ministra Anjom Kolovrat Rotim i pomoćnikom ministra...

Federalno ministarstvo pravde, u suradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, je dana 07.05.2024.godine, organiziralo Okrugli stol na temu „...

Svi kandidati koji su zainteresirani za slušanje pravosudnog ispita obavještavaju se da će se polaganje pravosudnog ispita održati u sljedećim terminima u mjesecu...

Federalni ministar pravde Vedran Škobić susreo sa ministricom pravosuđa Republike Slovenije Andrejom Katič tijekom svoje dvodnevne radne posjete Ministarstvu pravosuđa...

Dana 17.04.2024.godine, je započeo trodnevni Međunarodni simpozijum “Borba protiv cyber kriminala“, koji je organiziran u suradnji Turske pravosudne akademije, Turske...

Dana 16.04.2024.godine održan je 7. sastanak Posebne skupine za reformu javne uprave između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Bitno je istaknuti kako je reforma javne...

Federalno ministarstvo pravde  je u procesu revidiranja postojećih zakonskih rješenja i usuglašavanja istih s međunarodnim dokumentima u području zaštite od nasilja...

Web bilten