Naslovnica - Federalno ministarstvo pravde

Bosna i Hercegovina i Asocijacija za međunarodni razvoj su, prepoznavši potrebu za značajnijim sređivanjem sistema zemljišnih knjiga i katastra, zaključile Sporazum o finansiranju - Projekt registracije zemljišta - koji je Predsjednišvo BiH i ratifikovalo. (Odluka o ratifikaciji „Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 1/07 od 11.4.2007. godine).

Projekt registracije zemljišta se implementira na teritoriju cijele BiH (Republika Srpska i Federacija BiH), izuzev Brčko Distrikta BiH. Projekt registracije zemljišta ima za cilj poboljšanje kvalitete, efikasnosti i djelotvornosti usluga registracije zemljišta putem razvoja transparentnog tržišta nekretnina u BiH, unapređenja postupka upisa prava na istim te dopunskih strategija koje omogućavaju sigurno i efikasno obavljanje prometa nekretnina.


Provedba Projekta registracije zemljišta je počela 11.aprila 2007. godine, a završetak provedbe Projekta je planiran za tri godine. Projekat je finansiran sredstvima kredita Asocijacije za međunarodni razvoj, budžetskih sredstava entiteta BiH i donatorskih sredstava kroz tehničku podršku realizaciji Projekta. Donatorska sredstva su sredstva Švedske Vlade kroz Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), Njemačke Vlade kroz Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) i Austrijske Vlade kroz Austrian Development Agency (ADA). Implementator donatorskih sredstava je Njemačko društvo za tehničku saradnju (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ) kroz Sida/ADA/GTZ Projekat zemljišne administracije u BiH.


Projekt registracije zemljišta se sastoji od tri osnovne komponente:
1. Komponenta A koja se odnosi na zemljišnu knjigu - u svrhu poboljšanja transparentnosti, brzine i tačnosti zemljišnoknjižnih upisa putem:

 •  razvoja usluga,
 •  izrade godišnjih poslovnih planova,
 •  unapređenja radnih uvjeta,
 •  uključivanja stanova u sistem uknjižbe,
 •  harmonizacije katastarske i zemljišnoknjižne evidencije.

2. Komponenta B Katastar - u svrhu poboljšanja efikasnosti i brzine pružanja podataka o katastarskim česticama/parcelama putem:

 •  razvoja usluga uključujući i plasiranje podataka putem interneta,
 •  podrške za razvoj poslovnog planiranja,
 •  podrške za pripremu zakonske regulative i unapređenje proceduralnih priručnika,
 •  unapređenja praćenja i kontrole kvaliteta,
 •  sistematskih upisa, kartiranja i analize stanja u odabranim zonama,
 •  digitaliziranja katastarskih planova,
 •  razvoja informaciono-komunikacijske tehnologije i jedinstvenog katastarskog računarskog sistema.

3. Komponenta C Razvoj politike i upravljanje Projektom
U Sklopu ove komponente će se razvijati politika, strategija implementacije i nacrti zakona potrebnih za uklanjanje prepreka poslovnom i ekonomskom razvoju koji postoje u sektoru zemljišne administracije.