Obavijest o rezultatima ispita za engleski jezik od 24.10.2020. godine - Federalno ministarstvo pravde

Obavijest o rezultatima ispita za engleski jezik od 24.10.2020. godine

28.10.2020 12:26 by Urednik

Kandidati koji su položili pismeni ispit za stalnog sudskog tumača za engleski jezik, održanog 24.10.2020. godine su:

 

Rbr

Ime i Prezime

Status

1.

Raisa Bauštalić

Položila

2.

Amela Bezdrob

Položila

3.

Adla Velagić Ćurić

Položila

4.

Amar Bašić

Položio

5.

Selma Tobudić

Položila

6.

Selma Gondžetović Puška

Položila

7.

Irena Medić

Položila

8.

Antonija Roso

Položila

9.

Azra Šatara Ćatović

Položila

10.

Anel Kovačević

Položio

11.

Jasna Hadžoalić

Položila

12.

Lejla Sijerčić

Položila

13.

Muhamed Durmić

Položio

14.

Harun Valjevac

Položio

15.

Aida Birno

Položila

16.

Alma Hamza

Položila

17.

Amra Pušina

Položila

18.

Nermina Šegalo

Položila

19.

Ajla Omerhodžić

Položila

 

Usmeni dio ispita ( interviju ) održat će se u srijedu 04.11.2020.godine u 10:00 h u prostorijama Federalnog ministarstva pravde u uluci Valtera Perića br.15, ( Sala sudnice br.20 pridzemlje).

Kandidati koji nisu položili pismeni dio ispita naknadno će biti obavješteni o terminu za uvid u svoj rad.

Napomena

Kandidati od rednog broja 1. do 10. usmeni ispit će se održati u 10:00h a kandidati od rednog broja 11. do 19. usmeni ispit će se održati u 11:00h.

Radi trenutne epidemiološke situacije napominjemo da su svi kandidati dužni nositi žastitne maske.

 

Natrag