Osoblje i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Direktor
+387 (0)33 213 151,lok. 360
Harun Pindžo

Stručni savjetnik
+387 (0)33 213 151, lok. 360
Emina Tadić

Stručni savjetnik
+387 (0)33 213 151, lok. 353
Bojana Todorović

Viši stručni saradnik
+387 (0)33 213 151, lok. 265