Osoblje i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Pomoćnik ministra za upravu
+387 (0)33 213 151, lok. 357
Elvira Fako
Stručni savjetnik za upravu
+387 (0)33 213 151, lok. 356
Mirsada Mujanović
Stručni savjetnik za upravu
+387 (0)33 213 151, lok. 350
Adis Omerović
Stručni savjetnik za upravu
+387 (0)33 213 151, lok. 356
Dalibor Jakić
Viši samostalni referent za vođenje registra udruženja i fondacija
+387 (0)33 213 151, lok. 363