Osoblje i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Alen Taletović
Pomoćnik ministra za upravu

+387 (0)33 213 151, lok. 357
Stručni savjetnik za upravu

+387 (0)33 213 151, lok. 356
Mesud Isaković
Stručni savjetnik za upravu

+387 (0)33 213 151, lok. 356
Mirsada Mujanović
Stručni savjetnik za upravu

+387 (0)33 213 151, lok. 350
Bojana Hrnjez
Stručni savjetnik za upravu

+387 (0)33 213 151, lok. 265
Dalibor Jakić
Viši samostalni referent za vođenje registra udruženja i fondacija

+387 (0)33 213 151, lok. 363