Osoblje i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Damir Šapina
Pomoćnik ministra
+387 (0)33 213 151, lok. 245
Anja Galić
Stručni savjetnik
+387 (0)33 213 151, lok. 353
Miljana Tuševljak
Stručni savjetnik
+387 (0)33 213 151, lok. 248
Tijana Babić
Stručni savjetnik
+387 (0)33 213 151, lok. 362
Semir Huremović
Stručni savjetnik
+387 (0)33 213 151, lok. 362
Marija Lovrić Muhić
Stručni savjetnik
+387 (0)33 213 151, lok. 248