Osoblje i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Hidajet Halilović

Pomoćnik ministra za pravosuđe
+387 (0)33 213 151, lok. 245
Sanin Pačariz

Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
+387 (0)33 213 151, lok. 248
Mersiha Udovčić

Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
+387 (0)33 213 151, lok. 248
Stručni suradnik za međunarodno-pravnu pomoć
+387 (0)33 213 151, lok. 350
+387 (0)33 213 151, lok. 248