Osoblje kabineta i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Ivana Boban
Šef kabineta
+387 (0)33 213 151, lok. 283
Mirela Svete
Viši referent – tehnički tajnik
+387 (0)33 213 151, lok. 243
Danijel Tolo
Vozač