Federalno ministarstvo pravde - Federalno ministarstvo pravde

Novosti

Dana 13.02.2024. godine ministar pravde Federacije BiH gospodin Vedran Škobić održao je sastanak sa gospodinom Thomasom Buschom, zamjenikom šefa Misije OSCE-a u Bosni i...

Federalni ministar pravde, Vedran Škobić, održao je radni sastanak s rukovodstvom Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine na kojem je razmatran tekst novog Zakona...

Federalni ministar pravde Vedran Škobić sa savjetnikom Tomom Lučićem posjetio je 29. siječnja 2024. Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru. Ispred Pravnog fakulteta...

Javni poziv za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je na nastavku 4. redovite sjednice održane dana 21.12.2023. godine, a Dom naroda Parlamenta Federacije...

U okviru Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica formiran je centar za obuku zatvorske policije - straže.

Federalni ministar pravde, Vedran Škobić, održao je radni sastanak s rukovodstvom Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine na kojem je razmatran tekst novog Zakona o...

Kako je ranije najavljeno, a u skladu sa izraženom opredijeljenosti Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u programima Europske unije, shodno Okvirnom sporazumu o općim...

Federalni ministar pravde Vedran Škobić održao je jučer 21.12.2023. godine sastanak sa gosp. Edvinom Škaljom, gosp. Mirsadom Jašarspahićem, gosp. Alminom Mališevićem i...

Javni natječaj za postavljenje stalnih sudskih tumača na području Federacije Bosne i Hercegovine

Dana 19.12.2023. godine u prostorijama Federalnog ministarstva pravde federalni ministar pravde Vedran Škobić održao je sastanak s ravnateljima svih 7 kazneno-popravnih...

Federalni ministar pravde Vedran Škobić primio je danas delegaciju Saveza općina i gradova Federacije BiH. Na sastanku se razgovaralo o  Zakonu o organizaciji organa...

Web bilten