Federalno ministarstvo pravde - Federalno ministarstvo pravde

Novosti

Javni natječaj za postavljenje stalnih sudskih tumača na području Federacije Bosne i Hercegovine

Javni poziv za imenovanje vještaka na području Federacije Bosne i Hercegovine

Rok za podnošenje prijava je 10 dana, od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva pravde. Oglas možete preuzeti na linku ispod.

Obavještavamo sve zainteresirane čitaoce – potencijalne i redovne pretplatnike časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravna misao“ da je iz štampe izašao dvobroj 1-2...

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, usvojili su u Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog...

Svi zainteresirani kandidati za prijavu za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja obavještavaju se da je javni poziv za polaganje stručnog ispita za stečajnog...

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na 19. redovnoj sjednici održanoj 24.02.2021. godine i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na nastavku 15. sjednice održanoj...

Javni poziv za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika.

Web bilten