Federalno ministarstvo pravde - Federalno ministarstvo pravde

Novosti

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, usvojili su u Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog...

Svi zainteresirani kandidati za prijavu za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja obavještavaju se da je javni poziv za polaganje stručnog ispita za stečajnog...

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na 19. redovnoj sjednici održanoj 24.02.2021. godine i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na nastavku 15. sjednice održanoj...

Javni poziv za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na 19. redovnoj sjednici održanoj 24.02.2021. godine, razmatrao je Nacrt Zakona o odvjetništvu Federacije BiH, usvojio zaključak...

Obavještavamo Vas da dana 26.05.2022. godine ističe period od četiri godina na koji ste postavljeni rješenjem o postavljenju za stalnog sudskog tumača

Kandidati koji su 24.02.2022. godine položili pismeni ispit za stalnog sudskog tumača za njemači jezik su:

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH na 19. redovnoj sjednici održanoj 24.02.2021. godine, razmatrao je Nacrt Zakona o odvjetništvu Federacije BiH, usvojio zaključak...

Web bilten