Strane i međ. organ. - Federalno ministarstvo pravde

Registar stranih i međunarodnih organizacija

Mjesto Naziv
Mjesto Naziv
Sarajevo Internacional islamic relief organisation "Igasa"
Naziv: Internacional islamic relief organisation "Igasa"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-44/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-01-24
Adresa: Ulica Jukićeva br. 144, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Abaer Raouf Shurman
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Tuzla Mercy Corps Scotland
Naziv: Mercy Corps Scotland
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-45/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-14
Adresa: Ulica Mihaila i Živka Crnogorčevića br. 1, Tuzla
Ovlaštene osobe:
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Hrasnica N.O. "Humanitarer Verein Bosana fur Bosnien und Herzegovina"
Naziv: N.O. "Humanitarer Verein Bosana fur Bosnien und Herzegovina"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-36/02 "0000-00-00"){ ?> od 2003-01-30
Adresa: Ulica Uzunovića sokak br. 10, Hrasnica
Ovlaštene osobe: Drnda Džemal, Drnda Suad
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo World vision International
Naziv: World vision International
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-37/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-03
Adresa: Ulica Zvornička br. 9, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Sarah Bearup
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Islamic relief worldwide
Naziv: Islamic relief worldwide
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-100/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-05
Adresa: Ulica Jukićeva br. 75, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Semir Kukuruzović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Ilidža Ceusi fondasione onlus
Naziv: Ceusi fondasione onlus
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-2490/02 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-07
Adresa: Vinka Šamarlića br. 13, Ilidža
Ovlaštene osobe: Azra Ibrahimović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Konjic Moji bližnji-Obnova international
Naziv: Moji bližnji-Obnova international
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-113/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-10
Adresa: Ulica Hercegovačke brigade br. 66/IV, Konjic
Ovlaštene osobe: Mirjana i Fazlo Guska
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo CCPa open fun footbal schools - Otvorena zabavna škola
Naziv: CCPa open fun footbal schools - Otvorena zabavna škola
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-122/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-11
Adresa: Ulica Fetaha Bećirbegovića br. 37, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Irena Šehić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo National democratic institute for international affairs
Naziv: National democratic institute for international affairs
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-116/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-11
Adresa: Ulica Mjedenica br. 52, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Niamh O"Conner
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Waqf (StchtingwaQ)
Naziv: Waqf (StchtingwaQ)
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-139/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-12
Adresa: Ulica Kolodvorska br. 50, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Ismar Karaga
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo American refugge commitee (ARC)
Naziv: American refugge commitee (ARC)
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-134/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-12
Adresa: Ulica Skenderija br. 8, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Sussan Knozori, Naida Zečić, Aida Omaković, Elvir Laković, Racher P.
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Cefa - Comitato europed perla formazione el agricoltura Italija
Naziv: Cefa - Comitato europed perla formazione el agricoltura Italija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-121/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-11
Adresa: Ulica Mladena Balorde br. 35, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Nicola Tiezzi
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Fojnica Partner aid international Švicarska
Naziv: Partner aid international Švicarska
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-144/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-13
Adresa: Ulica Ščitovo polje bb, Fojnica
Ovlaštene osobe: Mathias Schinkeilshoek, Hans Koffer, Stevo Sotonica
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Mellemfolkeligt samuirke - Danish association for international Danska
Naziv: Mellemfolkeligt samuirke - Danish association for international Danska
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-231/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-27
Adresa: Ulica Tekija Čikma br. 5, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Emira Mešanović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Jesuit fefugee service - europe (JRS-e) Belgija
Naziv: Jesuit fefugee service - europe (JRS-e) Belgija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-275/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-05
Adresa: Hercegovačka br. 18, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Josip Divković
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Helfer ohne grenzen - Pomagači bez granica
Naziv: Helfer ohne grenzen - Pomagači bez granica
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-136/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-17
Adresa: Ulica Hasana Brkića br. 2, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Azra i Hamzalija Jahić, Gordana Burkić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Coordinamento regionale volontariato e solidarieta L.Lamam - enna" Italija
Naziv: Coordinamento regionale volontariato e solidarieta L.Lamam - enna" Italija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-294/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-07
Adresa: Braće Begića br. 6, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Ljiljana Vojnović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Travnik The proni institute of social education
Naziv: The proni institute of social education
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-278/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-10
Adresa: Ulica Žitarnica blok B, Travnik
Ovlaštene osobe: Gojko Shegar, Adis Arnautović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Novi most international - Engleska
Naziv: Novi most international - Engleska
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-36/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-11
Adresa: Ulica M. Tita br. 228, Mostar
Ovlaštene osobe: Naomi Lawence
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Haltnet International
Naziv: Haltnet International
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-101/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-12
Adresa: Ulica Kemala Kapetanovića br. 17, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Dubravka Vokić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Helf hilfe zur seilbstnilve "Help"
Naziv: Helf hilfe zur seilbstnilve "Help"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-36/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-12
Adresa: Ulica Andreja Andrejevića br. 52, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Almir Adžović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Caritas Scweiz - Švicarski karitas
Naziv: Caritas Scweiz - Švicarski karitas
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-331/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-17
Adresa: Ulica Sime Milutinovića br. 1, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Erich Rupper
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Catholic relief services ICRS
Naziv: Catholic relief services ICRS
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-135/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-02-11
Adresa: Ulica Zagrebačka br. 18, Sarajevo
Ovlaštene osobe: sanela Imamović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Tuzla Cisp internazionale per losuilupo dei popolli
Naziv: Cisp internazionale per losuilupo dei popolli
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-351/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-19
Adresa: Ulica Safvetbega Bašagića br. 126, Tuzla
Ovlaštene osobe: Jasmina Ovčina
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Red crescent socient for U.A.E.
Naziv: Red crescent socient for U.A.E.
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-355/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-19
Adresa: Ulica Lukavička br. 39, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Aly Manovud
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Kakanj AA. Bi Associazione amici dei bambini Italija
Naziv: AA. Bi Associazione amici dei bambini Italija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-379/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-24
Adresa: Ulica Hiseta br. 6, Kakanj
Ovlaštene osobe: Bojana Drljepan
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Human appel international "U.A.E."
Naziv: Human appel international "U.A.E."
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-353/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-24
Adresa: Ulica Toplik br. 7, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Roberta Caminiti
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Corazon del mundo Španija
Naziv: Corazon del mundo Španija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-373/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-24
Adresa: Ulica Juraja Najtharta br. 17/V, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Josip Kunanec
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo World assembli of muslim youth "Svjetska asocijacija muslimanske omladine" (Nedw) Riyad
Naziv: World assembli of muslim youth "Svjetska asocijacija muslimanske omladine" (Nedw) Riyad
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-380/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-21
Adresa: Ulica Štrosmajerova br. 23, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Ibro Husić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Fiet - International federation of commercial ceerical profesional and tehnical employees / Fiet
Naziv: Fiet - International federation of commercial ceerical profesional and tehnical employees / Fiet
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-36/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-24
Adresa: Ulica Obala kulina bana br. 1, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Nerma Selimbegović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo SOS - Kinderdorf international Austrija
Naziv: SOS - Kinderdorf international Austrija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-387/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-24
Adresa: Ulica Semira Frašte bb, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Taylor Caroliko, Elizabeth Ann, Amir Omanović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Child advocacy international
Naziv: Child advocacy international
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-266/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-24
Adresa: Ulica Vratnik mejdan br. 19, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Armin Alagić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Tuzla International friendejdienst tubingen internat service tubingen germain
Naziv: International friendejdienst tubingen internat service tubingen germain
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-407/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-26
Adresa: Ulica husinskih rudara br. 98, Tuzla
Ovlaštene osobe: Bernad Štauber
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Zenica Munazamat al dawa al islamia
Naziv: Munazamat al dawa al islamia
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-403/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-27
Adresa: Ulica štrosmajerova br. 63, Zenica
Ovlaštene osobe: Ali El Ilain Almanzol, Abdelhafiz Mohamed Ahmad
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Tuzla Mercy- USA for aid and delopment
Naziv: Mercy- USA for aid and delopment
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-306/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-27
Adresa: Ulica Armije RBiH i Tržni Centar bb, Tuzla
Ovlaštene osobe: Ghassan Husni
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar International rescue comitee Espana
Naziv: International rescue comitee Espana
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-308/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-25
Adresa: Ulica Splitska br. 14, Mostar
Ovlaštene osobe: Fernando Mazzaro Ciaran
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Pomoć za samu pomoć
Naziv: Pomoć za samu pomoć
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-462/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-01
Adresa: Ulica Omladinskih radnih brigada br. 4, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Pemba Hero
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Hope and homes for children
Naziv: Hope and homes for children
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-457/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-01
Adresa: Ulica Bjelave br. 86, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Anisja Radenović, Jasna Hodić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Tuzla Fida international RY
Naziv: Fida international RY
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-413/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-03-31
Adresa: Ulica Mirze Delibašića br. 9/II, Tuzla
Ovlaštene osobe: Janne Hajrukovski
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Bosanska Krupa Danish red cross - Danski crveni krst
Naziv: Danish red cross - Danski crveni krst
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-411/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-02
Adresa: Ulica 511 Slavne b.b., Bosanska Krupa
Ovlaštene osobe: Dijana Bakrač
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo The international institute
Naziv: The international institute
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-473/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-02
Adresa: Ulica Skenderija br. 72, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Belma Hulusić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Hilfe fur kinder in not - Childrens relief
Naziv: Hilfe fur kinder in not - Childrens relief
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-471/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-02
Adresa: Ulica Ruđera Boškovića br. 91, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Arif Ahmad, Amila Berbić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Small kindness (The waof al-ma-un)
Naziv: Small kindness (The waof al-ma-un)
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-470/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-02
Adresa: Ulica Odobašina br. 13, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Emad Q. S. Qasim Al Ubajjed
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo "Krigskindernothlfe"
Naziv: "Krigskindernothlfe"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-469/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-03
Adresa: Ulica Dogladi br. 80 C, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Teophil Stever i Damir Vrdoljak
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Svetska islamska humanitarna organizacija
Naziv: Svetska islamska humanitarna organizacija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-483/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-07
Adresa: Ulica M. M. Bašeskije br. 28/P, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Othman Ahmed Othman al Hayden
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Kuvajtski genealni komitet za pomoć
Naziv: Kuvajtski genealni komitet za pomoć
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-484/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-07
Adresa: Ulica Mula Mustafe Bašeskije br. 2/8, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Othman al Haidar
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Organizacija preporoda islamske tradicije
Naziv: Organizacija preporoda islamske tradicije
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-481/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-07
Adresa: Ulica Mula Mustafe Bašeskije br. 28P, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Osman Ahmad Osman al Haidan
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Tuzla Ship to Bosnia
Naziv: Ship to Bosnia
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-521/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-14
Adresa: Ulica Tuzlanskog patriotskog odreda do 90, Tuzla
Ovlaštene osobe: Karin Lindsten
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Islamic relief agency - Isra
Naziv: Islamic relief agency - Isra
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-522/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-14
Adresa: Ulica Zmaja od bosne br. 90, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Armin Mahaovd Abalalla
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo International relief friendship foundation
Naziv: International relief friendship foundation
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-524/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-14
Adresa: Ulica ljubljanska br. 22, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Davul Yasutake i Soung Ryong Kim
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Ključ Edinburg direct to Bosnia Herzegovinia and Croatia
Naziv: Edinburg direct to Bosnia Herzegovinia and Croatia
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-563/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-17
Adresa: Ulica Mehmeda Mujezinovića br. 4, Ključ
Ovlaštene osobe: David Ross i Maureen Čeruz
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Mujeres en Zona de Conflicto
Naziv: Mujeres en Zona de Conflicto
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-477/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-21
Adresa: Alekse Šantića br. 29, Mostar
Ovlaštene osobe: Mila Ramos Jurado
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Deutche stiffung fur internationale rechtliche zubammenarbeit
Naziv: Deutche stiffung fur internationale rechtliche zubammenarbeit
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-582/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-24
Adresa: Ulica Kranjčevićeva br. 4 A, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Semir Smajić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Čapljina Regina della pace
Naziv: Regina della pace
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-333/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-24
Adresa: Bijakovići bb, Čapljina
Ovlaštene osobe: Shnedoin Fabio Loris Gelmuzzi Vittorio
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Čapljina Gli amici della madonna di Međugorje
Naziv: Gli amici della madonna di Međugorje
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-278/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-24
Adresa: Bijakovići bb, Čapljina
Ovlaštene osobe: Puleo Maria Anna
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Love bridge
Naziv: Love bridge
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-140/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-24
Adresa: Ulica Milinkladska br. 151, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Jasmina Berbić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Bildungs und begegnungsstatte fur lewaltreie aktion
Naziv: Bildungs und begegnungsstatte fur lewaltreie aktion
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-617/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-30
Adresa: Ulica Radnička br. 104, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Nenad Vukosavljević, Adnan H., Nedžad Komozović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo International centre for the advancerent of community based rehabilitation i cacb
Naziv: International centre for the advancerent of community based rehabilitation i cacb
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-601/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-30
Adresa: Ulica Hiseta br. 1, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Robert Balogh
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Zenica Exchange programs international Cepis
Naziv: Exchange programs international Cepis
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-528/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-05-07
Adresa: Ulica prve zeničke brigade 142A, Zenica
Ovlaštene osobe: Max Chrittenden
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Tuzla HMD International response
Naziv: HMD International response
Skraćeni naziv: HMD Respnse
Broj i datum rješenja: 04-05-2-648/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-05-12
Adresa: Ulica Jalska br. 42, Tuzla
Ovlaštene osobe: Mehmed Jamakosnić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo ASB - Arbeiten samaristen Buad Deutchland
Naziv: ASB - Arbeiten samaristen Buad Deutchland
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-650/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-05-12
Adresa: Ulica Aleja bosne srebrene br. 4, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Elmir Bojandžić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Goražde Asociation de ayuda gipuzkoa - Balcanej SoS Balcanes - Asocijacija za pomoć
Naziv: Asociation de ayuda gipuzkoa - Balcanej SoS Balcanes - Asocijacija za pomoć
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-647/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-05-13
Adresa: Ul. Salih bega Kuljuha, Goražde
Ovlaštene osobe: Irene Cormonzana
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje St. Joseph the worker 2TD
Naziv: St. Joseph the worker 2TD
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-707/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-05-19
Adresa: Ulica Krčilo bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Muriel Geislor, Mary Walsh
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Heling hands network
Naziv: Heling hands network
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-709/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-05-19
Adresa: Ulica Hadžijamakova br. 5, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Nadija Piljo
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Norwegian people"s aid - Norveška
Naziv: Norwegian people"s aid - Norveška
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-714/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-05-20
Adresa: Zabrđe bb Railovac, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Darvin Lisica
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Bihać "Helfende hand" Njemačka
Naziv: "Helfende hand" Njemačka
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-717/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-05-22
Adresa: Ulica Hrajrice br. 4, Bihać
Ovlaštene osobe: Emina Jevtović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Hope 87" Hunderds of original projects for employment Austrija
Naziv: Hope 87" Hunderds of original projects for employment Austrija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-746/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-05-26
Adresa: Ulica Jukićeva 51/a, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Fikret Karkin
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo The people to people health foundation project Hope
Naziv: The people to people health foundation project Hope
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-747/10 "0000-00-00"){ ?> od 2003-05-26
Adresa: Ulica Kranjčevićeva br. 12, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Katerina Trakovska
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Ključ Voces infantiles asociation de ajuda a la infancija
Naziv: Voces infantiles asociation de ajuda a la infancija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-813/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-06-09
Adresa: Ulica Luke - D, Ključ
Ovlaštene osobe: Mehmed Begić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo International education for peace institute
Naziv: International education for peace institute
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-406/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-06-09
Adresa: Ulica Čemerlina br. 18, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Nagmon Sobhaki
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Cooperative housing foundation internationale
Naziv: Cooperative housing foundation internationale
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-811/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-06-13
Adresa: Ulica Podgaj br. 15, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Zoran Radić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Frendschaff sbrucke Deutchland
Naziv: Frendschaff sbrucke Deutchland
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-839/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-06-13
Adresa: Ulica Velika Aleja br. 32, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Gharsad Valkizadeh
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Conzorcio italiano di solidareta - Italijanski konzorcij solidarnosti
Naziv: Conzorcio italiano di solidareta - Italijanski konzorcij solidarnosti
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-840/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-06-13
Adresa: Ulica M. Tita br. 9A, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Skender Hot
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Fridrich naumann Stiftung
Naziv: Fridrich naumann Stiftung
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-5088/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-06-16
Adresa: Ulica Alipašina br. 31, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Chrarles Guillaume Ernesi du Vinage
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Lukavac Rudolf Walter Stitung Njemačka
Naziv: Rudolf Walter Stitung Njemačka
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-892/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-06-23
Adresa: Turija Ulica Rudlofa Walthera bb, Lukavac
Ovlaštene osobe: Rudlof Walter Lutz Hieer Osman Pozderović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Čitluk Fondizione - Regina Pacis
Naziv: Fondizione - Regina Pacis
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-523/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-06-27
Adresa: Međugorje bb, Čitluk
Ovlaštene osobe: Sopokato Luigia
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Čitluk Figli del devino amore
Naziv: Figli del devino amore
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-557/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-06-27
Adresa: Međugorje bb, Čitluk
Ovlaštene osobe: Manfredih Guliolica
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Hilfswerk Austria international
Naziv: Hilfswerk Austria international
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-924/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-07-03
Adresa: Ulica Derviša Numića br. 6, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Rajeeb Khanali Akehi Toliboto
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Jen - Japan emergenci NGOs Japan
Naziv: Jen - Japan emergenci NGOs Japan
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-966/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-07-15
Adresa: Ulica Fra Anđela Zvizdića br. 1/14, Sarajevo
Ovlaštene osobe:
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Cradle limited
Naziv: Cradle limited
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1021/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-07-26
Adresa: Ulica Fešića br. 51 a, Mostar
Ovlaštene osobe: Suad Krpo
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Tuzla Islmaic relief committe Nezareth
Naziv: Islmaic relief committe Nezareth
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1049/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-08-05
Adresa: Ulica Stari Grad br. 2, Tuzla
Ovlaštene osobe: Ahmed Shemada
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Mennotie central comittee
Naziv: Mennotie central comittee
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-708/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-08-12
Adresa: Ul. Zagrebačka br. 91, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Krystan Gordon Paulinowski Shauna Elaine Frantz
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Tuzla Bosniche hilfsorganisation janje E.V
Naziv: Bosniche hilfsorganisation janje E.V
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-417/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-08-18
Adresa: Ulica Turalibegova br. 55/II, Tuzla
Ovlaštene osobe: Mehmed Hrustanović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Nebody"s children
Naziv: Nebody"s children
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1022/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-08-20
Adresa: Ulica Hud br. 89, Mostar
Ovlaštene osobe: Withew Procter
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Miracles
Naziv: Miracles
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1023/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-08-20
Adresa: Ulica 29. Hercegovačke udarne divizije, Mostar
Ovlaštene osobe: Witthew Procter
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Mission without borders international
Naziv: Mission without borders international
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1183/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-09-11
Adresa: Ulica Rudarska br. 208, Mostar
Ovlaštene osobe: Dalibor Kojić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Cospe - Cooperazione per lo suiloopo dei paesi emergenti
Naziv: Cospe - Cooperazione per lo suiloopo dei paesi emergenti
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1240/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-10-08
Adresa: Ulica Adema Buće br. 32, Mostar
Ovlaštene osobe: Giovanni Gralina
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Mary Mother of peace - Međugorje charitiinc
Naziv: Mary Mother of peace - Međugorje charitiinc
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1256/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-10-08
Adresa: Bijakovići bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Bruno Mailard
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Jajce Friendenskreis Halle E.V Halle
Naziv: Friendenskreis Halle E.V Halle
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1254/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-10-08
Adresa: Ulica Livanjska br. 48, Jajce
Ovlaštene osobe: Viola Pugell, Ruben Kurchat
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Mostar friedenspprojekt E.V
Naziv: Mostar friedenspprojekt E.V
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1371/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-10-31
Adresa: Ulica Zagrebačka br. 10, Mostar
Ovlaštene osobe: Admir Zukić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Livno World hope international
Naziv: World hope international
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-271/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-11-19
Adresa: Ulica Kraljice Katarine br. 19, Livno
Ovlaštene osobe: Thomas Thrent Netleton
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Goražde Collectif bretagne Bosnie - Goražde
Naziv: Collectif bretagne Bosnie - Goražde
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-938/02 "0000-00-00"){ ?> od 2003-11-19
Adresa: Ulica M. Tita br. 2, Goražde
Ovlaštene osobe: Belkisa Vehabović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar River of life- Rijeka života
Naziv: River of life- Rijeka života
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1473/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-11-21
Adresa: Ulica Banjalučka br. 41, Mostar
Ovlaštene osobe: Joyce Pogačić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Njemački savez visokih narodnih škola
Naziv: Njemački savez visokih narodnih škola
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1474/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-11-21
Adresa: Ulica Branilaca Sarajeva br. 24/II, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Emir Avdagić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Nuovi Orizzonti
Naziv: Nuovi Orizzonti
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-979/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-11-26
Adresa: Bijakovići br. 43, Međugorje
Ovlaštene osobe: Maria Liana Roncato
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Kulen Vakuf Schutzengel Gesucht
Naziv: Schutzengel Gesucht
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1577/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-12-18
Adresa: Ulica Tale Ličanka br. 9, Kulen Vakuf
Ovlaštene osobe: Admir Lješčanin
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Open Door international women"s contact the Hague - International club of Sarajevo
Naziv: Open Door international women"s contact the Hague - International club of Sarajevo
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1569/03 "0000-00-00"){ ?> od 2007-01-04
Adresa: Tina Ujevića br. 13, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Brankica Topić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Jeroix produkting
Naziv: Jeroix produkting
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1603/03 "0000-00-00"){ ?> od 2003-12-29
Adresa: Ulica Bačevići bb, Mostar
Ovlaštene osobe: Dragi Žujo
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Gesellschaft fur bedrohte volkor
Naziv: Gesellschaft fur bedrohte volkor
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-10/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-01-12
Adresa: Ulica Trampina br. 4/V, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Fadila Memišević
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Zauberstabchen gesellschaft fur humanutare hilfe und hilfe fur kinder in sudost
Naziv: Zauberstabchen gesellschaft fur humanutare hilfe und hilfe fur kinder in sudost
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-73/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-01-27
Adresa: Ulica Kraljice Jelene br. 84, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Lejla Rostić Micaela Savber
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Ilidža "Birds" Iran
Naziv: "Birds" Iran
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1085/03 "0000-00-00"){ ?> od 2004-01-27
Adresa: Vidovci br. 19, Ilidža
Ovlaštene osobe: Mohammed Jariani
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Global development colsunting "INC"
Naziv: Global development colsunting "INC"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1067/03 "0000-00-00"){ ?> od 2004-02-02
Adresa: Ulica K.M.V. Humska bb, Mostar
Ovlaštene osobe: Jason D Helbacher Richard B. Swain Jr.
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Odžak Amici Di Odžak
Naziv: Amici Di Odžak
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-130/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-02-12
Adresa: Ulica Brodska bb, Odžak
Ovlaštene osobe: Ante Jurišić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Bihać Instituto pace sviluppo inovazione - Acci
Naziv: Instituto pace sviluppo inovazione - Acci
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1586/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-02-20
Adresa: Trg Avde Čuka bb, Bihać
Ovlaštene osobe: Davor Štanci, Silvija Maraone
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo International council of volontary agencies (Icva)
Naziv: International council of volontary agencies (Icva)
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-178/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-02-28
Adresa: Ulica Fra Anđela Zvizdića br. 1, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Vesna Vukmanić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Predstavništvo "Nova akropola" - Kulturna udruga
Naziv: Predstavništvo "Nova akropola" - Kulturna udruga
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-2993/01 "0000-00-00"){ ?> od 2004-03-03
Adresa: Ulica Pehlivanuša br. 8, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Barbara Lukarić, Zoran Lukarić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Kraljeva Sutjeska - Milankovac Marie mere de la paix
Naziv: Marie mere de la paix
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-279/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-03-25
Adresa: Bijakovići, Kraljeva Sutjeska - Milankovac
Ovlaštene osobe: Bruno Mailard
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Zavidovići Asociazione per l"ambascata della democrazia della localle
Naziv: Asociazione per l"ambascata della democrazia della localle
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-191/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-04-16
Adresa: Ulica Omladinska br. 10, Zavidovići
Ovlaštene osobe: Agostino Zailoti, Slađan Ilić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Iscos Lombardia
Naziv: Iscos Lombardia
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-375/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-04-20
Adresa: Ulica Miloša tvrtka br. 78, Mostar
Ovlaštene osobe: Edin Rizvanović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Čitluk L"orde maronite mariamite
Naziv: L"orde maronite mariamite
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1370/03 "0000-00-00"){ ?> od 2004-04-29
Adresa: Bijakovići bb, Čitluk
Ovlaštene osobe: Toufic Tahios Fahd
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Ped international peoples empowerment programme
Naziv: Ped international peoples empowerment programme
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-137/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-04-29
Adresa: Ulica Lukova polje 56 b, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Jah Haasiolo
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
La vigna di engadi
Naziv: La vigna di engadi
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-42/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-04-29
Adresa: ,
Ovlaštene osobe: Tebbi Fernanda
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Tuzla Sana "The charity"
Naziv: Sana "The charity"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-423/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-05-06
Adresa: Ulica Stupine B-3 Ulaz 1/18, Tuzla
Ovlaštene osobe: Junuz Torić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Solidareta e aiuto perla casa Internazionale
Naziv: Solidareta e aiuto perla casa Internazionale
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-980/03 "0000-00-00"){ ?> od 2004-06-02
Adresa: Čilići bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Alberlo Gardoh
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo International crisis group
Naziv: International crisis group
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-539/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-06-08
Adresa: Ulica Džemala Bijedica br. 46, Sarajevo
Ovlaštene osobe: James Lyon
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Internews network
Naziv: Internews network
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-547/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-06-11
Adresa: Ulica Skenderija br. 72, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Amir Ibrović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo International republican institute
Naziv: International republican institute
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1-/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-06-23
Adresa: Ulica Branisalava Đurđeva br. 22/IV, Sarajevo
Ovlaštene osobe: David Lintgen, Steven L. Gibbs
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Tuzla Motherood foundation international
Naziv: Motherood foundation international
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-182/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-07-07
Adresa: Ulica Kicelj br. 18, Tuzla
Ovlaštene osobe: Mersed Baraković, Ines Stanić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Evangelisches diakoniewerk gallneukrchen
Naziv: Evangelisches diakoniewerk gallneukrchen
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-93/03 "0000-00-00"){ ?> od 2004-07-20
Adresa: Ulica Muje Pašića bb - Zalik, Mostar
Ovlaštene osobe: Manderalo Čelan
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Bihać Humanitarian italian group Hdig
Naziv: Humanitarian italian group Hdig
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-278/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-08-27
Adresa: Ulica Jablanska bb, Bihać
Ovlaštene osobe: Carlo Paulone
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Grupp o volontariato civile
Naziv: Grupp o volontariato civile
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1274/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-12-06
Adresa: Ulica Josipa Vancaša br. 32, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Gianpiero Grancheli
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Balkanski klub mira "Skopje"
Naziv: Balkanski klub mira "Skopje"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1180/04 "0000-00-00"){ ?> od 2004-12-27
Adresa: Ulica Trg obala br. 4/I, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Dženana Harbilja
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Nova Bila Hospitalarias de jens nazareno francijkanaj cone grecion - Curia generalicia
Naziv: Hospitalarias de jens nazareno francijkanaj cone grecion - Curia generalicia
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-197/05 "0000-00-00"){ ?> od 2005-03-10
Adresa: Nova Bila bb, Nova Bila
Ovlaštene osobe: Juana Cerdan Ruiz
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Arcs arci culture e suillupo
Naziv: Arcs arci culture e suillupo
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-118/05 "0000-00-00"){ ?> od 2005-03-10
Adresa: Ulica B. Narodne revolucije br. 33-B, Mostar
Ovlaštene osobe: Silvia Stilli, Osman Boškailo
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Spirit of soccer
Naziv: Spirit of soccer
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-312/05 "0000-00-00"){ ?> od 2005-05-31
Adresa: Ulica Radićeva br. 8, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Scott Lee
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Predstavništvo "Share E.V.-Network for international humanitarian aid" Njemačka
Naziv: Predstavništvo "Share E.V.-Network for international humanitarian aid" Njemačka
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-751/05 "0000-00-00"){ ?> od 2005-08-01
Adresa: Ulica Muftije Džabića br. 5, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Jasmin Dupovac
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Čitluk Children of međugorje - Children of Fatima - United for the triumph of the immaculate heart - USA
Naziv: Children of međugorje - Children of Fatima - United for the triumph of the immaculate heart - USA
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-838/05 "0000-00-00"){ ?> od 2005-08-02
Adresa: Međugorje bb, Čitluk
Ovlaštene osobe: Denis Gerard, Emanuelle Marie Helene Millard
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Caritas of Birmingham
Naziv: Caritas of Birmingham
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-840/05 "0000-00-00"){ ?> od 2005-08-02
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Terry Colafrancesco
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Čitluk Saint mayimilien kolbe
Naziv: Saint mayimilien kolbe
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-839/05 "0000-00-00"){ ?> od 2005-08-02
Adresa: Međugorje bb, Čitluk
Ovlaštene osobe: Millard Emmanuelle Marie Helene
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Associazione frattelo jole onlus
Naziv: Associazione frattelo jole onlus
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-489/05 "0000-00-00"){ ?> od 2005-11-15
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Carmina Antonia
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Čitluk Predstavništvo "Marijina zajednica oaza mira"
Naziv: Predstavništvo "Marijina zajednica oaza mira"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-52981/01 "0000-00-00"){ ?> od 2006-01-26
Adresa: Međugorje bb, Čitluk
Ovlaštene osobe: Viero Fabrizia
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje "San Lorenzo" Italija
Naziv: "San Lorenzo" Italija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-255/06 "0000-00-00"){ ?> od 2006-02-27
Adresa: Bijakovići bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Aragno Stefano
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Heinrich - Boll - Fondacija
Naziv: Heinrich - Boll - Fondacija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-576/06 "0000-00-00"){ ?> od 2006-05-16
Adresa: Ulica Čekaluša br. 42, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Wolfgang Heinrich Klotz
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo OST - WEST Gubh
Naziv: OST - WEST Gubh
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-333/06 "0000-00-00"){ ?> od 2006-06-09
Adresa: Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 55, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Edina Arnautović, Thomas Wilbert
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo La Primogenita International adoption
Naziv: La Primogenita International adoption
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-656/06 "0000-00-00"){ ?> od 2006-07-14
Adresa: Ulica Gradaščevića br. 1, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Midhat Bakalović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Biser international sektion deutchland international intiative fur fraven aus Bosnin - Herzegovina
Naziv: Biser international sektion deutchland international intiative fur fraven aus Bosnin - Herzegovina
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-293/06 "0000-00-00"){ ?> od 2006-06-09
Adresa: Ulica Kaptol br. 18, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Aida Daidžić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Čitluk "Mary"s meals" Škotska
Naziv: "Mary"s meals" Škotska
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1318/05 "0000-00-00"){ ?> od 2006-07-24
Adresa: Bijakovići bb, Čitluk
Ovlaštene osobe: Miona Von Hasburg De Rambures
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Opus Marie Italija
Naziv: Opus Marie Italija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-490/05 "0000-00-00"){ ?> od 2007-07-11
Adresa: Bijakovići bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Frau Antonieta
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Comunidad Magnificat
Naziv: Comunidad Magnificat
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1283/06 "0000-00-00"){ ?> od 2007-07-11
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Verar Hernandez - Francisco Angel
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje L"associazione gesu confidio in te Italija
Naziv: L"associazione gesu confidio in te Italija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1040/08 "0000-00-00"){ ?> od 2008-05-15
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Marija Molino
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Hilfe fur kinder /HFK/ Pomoć djeci Švicarska
Naziv: Hilfe fur kinder /HFK/ Pomoć djeci Švicarska
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-541/08 "0000-00-00"){ ?> od 2008-04-18
Adresa: Ulica Zagrebačka br. 18, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Goran Studen
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Maria porta del cielo progetto Međugorje
Naziv: Maria porta del cielo progetto Međugorje
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1416/08 "0000-00-00"){ ?> od 2008-06-10
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Ricaldone Eugenio
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Simin Han Comite Bosnie Mir Sada
Naziv: Comite Bosnie Mir Sada
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-734/08 "0000-00-00"){ ?> od 2008-05-23
Adresa: Ulica Hasana Sušića br. 52, Simin Han
Ovlaštene osobe: Rejha Avdić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Mostar Associazione demine
Naziv: Associazione demine
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1800/08 "0000-00-00"){ ?> od 2009-03-27
Adresa: Ulica Al. Šantića br. 2, Mostar
Ovlaštene osobe: Laura Baratin
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Fortezza dell immacolata
Naziv: Fortezza dell immacolata
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-356/08 "0000-00-00"){ ?> od 2008-12-22
Adresa: Bijakovići bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Mauro Peder Soni
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Njemačko - bosanskohercegovački privredni klub "Regensburg"
Naziv: Njemačko - bosanskohercegovački privredni klub "Regensburg"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-916/99 "0000-00-00"){ ?> od 2008-12-19
Adresa: Ulica Safeta Pašalića br. 42, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Frank Bassen
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Porta del cielo
Naziv: Porta del cielo
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1956/08 "0000-00-00"){ ?> od 2009-04-08
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Zenga Giovanni Luca
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Consacrati dello spirito e dell imacolata sua sposa
Naziv: Consacrati dello spirito e dell imacolata sua sposa
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-212/09 "0000-00-00"){ ?> od 2009-05-21
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Martinuzzi Primo
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Sollievo yahwen la luce
Naziv: Sollievo yahwen la luce
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-213/09 "0000-00-00"){ ?> od 2009-05-21
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Ada Marchelle
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Speranza "Onlus"
Naziv: Speranza "Onlus"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-607/09 "0000-00-00"){ ?> od 2009-08-05
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Ottavio Tantalocchi
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo World vision Irska
Naziv: World vision Irska
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-2185/10 "0000-00-00"){ ?> od 2010-05-06
Adresa: Ulica Zvornička br. 9, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Hans Jurgen Bederski
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo The Chamber of commerce of Sweden Norway
Naziv: The Chamber of commerce of Sweden Norway
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-05-2-238/10 "0000-00-00"){ ?> od 2010-05-07
Adresa: Ulica Trnovska br. 4, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Nelica Nešinović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Legionari dell immacolata apostoli della divina misericordia
Naziv: Legionari dell immacolata apostoli della divina misericordia
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-06-1-180/10 "0000-00-00"){ ?> od 2010-06-02
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Muratori Carlo Alberto
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Čitluk Children of Međugorje INC USA
Naziv: Children of Međugorje INC USA
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-05-3-639/10 "0000-00-00"){ ?> od 2010-12-14
Adresa: Međugorje bb, Čitluk
Ovlaštene osobe: Emmanuelle Maillard
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Ricionciliazione e pace
Naziv: Ricionciliazione e pace
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-05-2-526/10 "0000-00-00"){ ?> od 2010-12-15
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Giuseppe Strano
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Čitluk Spirit of god comunity inc "Pilgrams peace center"
Naziv: Spirit of god comunity inc "Pilgrams peace center"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-05-2-575/11 "0000-00-00"){ ?> od 2011-08-12
Adresa: Ulica Kralja Tomislava br. 117 A, Čitluk
Ovlaštene osobe: Sandra lee Tobin
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Predstavništvo "Joseph Kolbe"
Naziv: Predstavništvo "Joseph Kolbe"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-05-2-1060/11 "0000-00-00"){ ?> od 2011-11-23
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Emanuelle Maillard
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Gesu "Confido in te O.N.L.U.S."
Naziv: Gesu "Confido in te O.N.L.U.S."
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-05-2-1074/11 "0000-00-00"){ ?> od 2011-11-24
Adresa: Bijakovići bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Sandrin Massimo
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Associazione "Missione Belem - Onlus"
Naziv: Associazione "Missione Belem - Onlus"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-05-2-1227/11 "0000-00-00"){ ?> od 2012-01-18
Adresa: ,
Ovlaštene osobe: Chiara Spolaore
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Save the children Internacional
Naziv: Save the children Internacional
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-05-2-1223/11 "0000-00-00"){ ?> od 2012-01-26
Adresa: Ljubljanska br. 16, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Andrea Žeravčić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Široki Brijeg Humanitarna udruga "Fra Mladen Hrkač"
Naziv: Humanitarna udruga "Fra Mladen Hrkač"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-05-2-4580/12 "0000-00-00"){ ?> od 2012-11-08
Adresa: Ul. Tina Ujevića br. 8, Široki Brijeg
Ovlaštene osobe: Mirjana Mikulić
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Ključ Humanitarna nevladina organizacija "Nova Nada"
Naziv: Humanitarna nevladina organizacija "Nova Nada"
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-05-2-695/12 "0000-00-00"){ ?> od 2012-11-09
Adresa: Ulica Šehićka br. 2, Ključ
Ovlaštene osobe: Zdenka Krpan
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Živinice Pep international peoples empowerment programme
Naziv: Pep international peoples empowerment programme
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-05-2-137/04 "0000-00-00"){ ?> od 2003-04-19
Adresa: Ul. Alije Izetbegovića br. 51, Živinice
Ovlaštene osobe: Auduhnn Bjarni Olafsson
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Gračanica Sjamo - Onlus Italija
Naziv: Sjamo - Onlus Italija
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 03-05-2-777/13 "0000-00-00"){ ?> od 2013-09-26
Adresa: Ulica 22. Divizije br. 2, Gračanica
Ovlaštene osobe: Mithat Bakalović
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Sarajevo Franciscans international
Naziv: Franciscans international
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-1870/01 "0000-00-00"){ ?> od 2013-12-25
Adresa: Ulica Zagrebačka br. 18, Sarajevo
Ovlaštene osobe: Franjo Radman
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00
Međugorje Pia unidile delle figlie e dei figli del coore immacolato di Maria
Naziv: Pia unidile delle figlie e dei figli del coore immacolato di Maria
Skraćeni naziv:
Broj i datum rješenja: 04-05-2-6958/00 "0000-00-00"){ ?> od 2014-03-11
Adresa: Čitluk bb, Međugorje
Ovlaštene osobe: Roberto Panizzo
"0000-00-00"){ ?> Podaci o prestanku radu: od 0000-00-00