Ovlašteni procjenitelji - Federalno ministarstvo pravde

Ovlašteni procjenitelji u skladu sa odredbom člana 2. Uredbe o procjenjivanju ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala („Službene novine Federacija BiH“, broj 70/13 ) obavljaju poslove procjenjivanja ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala. Navedenom odredbom propisano je sljedeće:

- Procjenjivanje ekonomske vrijednosti je ukupnost procjeniteljskog rada s ciljem utvrđivanja fer vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala.
- Procjenjivanje ekonomske vrijednosti je djelatnost utvrđi­vanja knjigovodstvene, tržišne, zamjenske, likvidacione i poslovne vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala na osnovu vjerodostojne dokumentacije, fizičke sposobnosti predmeta procjene i budućih novčanih primitaka i izdataka. Osnovno načelo procjene ekonomske vrijednosti jest, da pravna osoba, imovina, obaveza ili kapital imaju ekonomsku vrijednost, ako stvaraju ekonomske učinke.
- Procjenjivanje ekonomske vrijednosti podrazumijeva i poslove prezentacije rezultata procjene pred upravnim, sudskim, bankarskim i drugim tijelima prema njihovim zahtjevima.