Ostala izdanja - Federalno ministarstvo pravde

Za državne službenike u organima državne službe u Federaciji BiH

Priređivači: Izmir Hadžiavdić, dr. sc. Enver Išerić, mr. sc. Goran Šimić, Ivan Matešić

Godina izdanja: 2009.
Cijena: 90 KM (s PDV-om)


Iz predgovora trećem izdanju: „Nakon što je donijet Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine prema kojem se raniji Stručni upravni ispit polaže kao Ispit općeg znanja u okviru konkursne procedure bilo je neophodno prirediti priručnik koji će kandidatima omogućiti lakše pripremanje ovog ispita.

Priručnik za polaganje Ispita općeg znanja rađen je prema Programu za polaganje Ispita općeg znanja i u suštini predstavlja zbirku propisa koji su predviđeni Programom. Kao takav Priručnik u sadržajnom smislu sasvim je dovoljan da bi kandidati mogli kvalitetno spremiti Ispit općeg znanja.

Priređivači su se odlučili da entitetske ustave, Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i nekoliko drugih zakona koji su imali više izmjena i dopuna u Priručniku budu predstavljeni u neslužbenom prečišćenom tekstu. Ovo zbog toga što su pomenuti propisi u nekoliko posljednjih godina više puta izmijenjeni, pa su zbog toga postali nepregledni i kao takvi otežavali bi spremanje ispitne materije. Tako primjerice na Ustav Federacije postoji CIX amandmana, a na Ustav RS CXXI amandman, dok je Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH doživio u posljednje dvije godine pet izmjena i dopuna.

Neslužbeni prečišćeni tekstovi navedenih propisa omogućit će kandidatima lakše snalaženje u materiji definiranoj navedenim propisima.

Uz treće dopunjeno izdanje u prilozima Priručnika predstavljen je i Zakon o namještenicima kao i propisi iz oblasti kancelarijskog poslovanja prema Programu za polaganje Stručnog upravnog ispita kojeg polažu namještenici pred komisijom Federalnog ministarstva pravde. To omogućava da se ovaj Priručnik može u cijelosti koristiti i za polaganje Stručnog upravnog ispita.

U Prilozima se nalaze i novi primjerci testova sa pitanjima za polaganje ispita općeg znanja, što će također kandidatima omogućiti lakše spremanje ovog ispita.

Priređivači istovremeno smatraju da Priručnik predstavlja korisnu publikaciju za sve službenike državne službe budući da se na jednom mjestu nalaze gotovo svi pozitivni propisi kojima je uređen sistem i način rada državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.“

Priručnik možete nabaviti u prostorijama ministarstva nakon izvršene uplate na žiro-račun kod Uni Credit Banke br. 338-900-22083318-86 u korist Federalnog proračuna/budžeta. Svrha uplate: kupovina knjige; Budžetska organizacija Federalnog ministarstva pravde: 1501001.

Priručnik možete nabaviti i u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u svim područnim uredima agencije u Federaciji BiH.

Izmir Hadžiavdić, mr. sc. Goran Šimić, mr. sc. Kata Senjak i Ivan Matešić

Godina izdanja: 2008.
Cijena: 200 KM (s PDV-om)


Iz predgovora: „Sve razvijeniji i složeniji pravni odnosi u procesu tranzicije države Bosne i Hercegovine prema Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavima entiteta, Statutu Brčko- Distrikta Bosne i Hercegovine i zakonima, pretpostavljaju i traže da svaki diplomirani pravnik bude do najveće moguće mjere informiran i upućen u pravni sistem i da ustavi i zakoni budu njegovo oruđe da bi ispunio zakonske uvjete za obavljanje poslova i zadataka za koje se traži položen pravosudni ispit... Prilog takvim nastojanjima je i Priručnik za polaganje pravosudnog ispita namijenjen prije svega diplomiranim pravnicima – kandidatima za polaganje pravosudnog ispita.

Priručnik za polaganje pravosudnog ispita je cjeloviti praktični informator o ustavnim i zakonskim propisima iz svih oblasti pravnog sistema Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovom priručniku je dugo i temeljito radilo više istaknutih pravnih stručnjaka iz neposredne prakse... Autori priručnika su se orijentirali na diplomirane pravnike koji namjeravaju pripremiti i polagati pravosudni ispit, kao na aktivne subjekte jedne složene i dinamične društvene cjeline koju, na osnovama ustava i zakona, oni razvijaju, mijenjaju i izgrađuju i u kojoj su intenzivne legislativne i institucionalne pravne reforme... Priručnik je rađen prema Programu za polaganje Pravosudnog ispita i tehnički uređen tako da se korisnici u njemu lako snađu.“  (Feliks Vidović, Federalni ministar pravde)

Knjigu možete preuzeti u prostorijama ministarstva nakon izvršene uplate na žiro-račun kod UniCredit Bank br. 338-900-22115294-91 u korist Federalnog proračuna/budžeta. Svrha uplate: kupovina knjige; vrsta prihoda: 722591; Budžetska organizacija Federalnog ministarstva pravde: 1501001

Mr. sc. Goran Šimić

Godina izdanja: 2008.
Cijena: 60 KM (s PDV-om)


Iz predgovora i uvodnih riječi izdvajamo:

"Iskustvo Bosne i Hercegovine s tzv. mješovitim pravosuđem i implementacijom međunarodnih standarda posebno je zanimljivo upravo zbog pravnih i političkih razlika u odnosu na Hrvatsku i Srbiju. To iskustvo već danas nije zanemarivo. (…) Neka od tih iskustava, koja će zasigurno biti cijenjena na različit način, sumirana su u knjizi Gorana Šimića 'Utjecaj Haškog tribunala na kazneno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine'. Riječ je o novitetu u pravnoj literaturi koji će zasigurno, prvenstveno pravnicima, biti zanimljivo stručno štivo (…) Ona će zasigurno biti jedan od izvora koji će nam pomoći da objektivno ocijenimo u kojoj je mjeri tranzicijska pravda, posebno ona u BiH pravna a koliko politička kategorija i da li su pravni i politički ciljevi koje želi ostvariti doprinos konačnom svrstavanju Bosne i Hercegovine među države razvijene demokracije europskog tipa."

--- Prof. dr. sc. Ivo Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

"Pa zar može postojati katarza, očišćenje, miran san, suživot, pogled u oči komšije koji se ne moli istom Bogu, ako znaš za masovnu grobnicu u kojoj se nalaze članovi nečije porodice, a to ne prijaviš!? Ni jedan argument, od prikrivanja 'svojih', do straha od odmazde, ne može opravdati takvo ponašanje. Na žalost i to je naša stvarnost i razlog više da damo punu podršku stručnom, objektivnom i naučnom metodom sondiranom radu mr. Šimića. (…) Analize mr. Šimića su vrlo izazovne, zasnovane na očito dobrom poznavanju kako međunarodnog, tako i domaćeg zakonodavstva."

--- Amir Jaganjac, predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH

Knjigu možete preuzeti u prostorijama ministarstva nakon izvršene uplate na žiro-račun kod UniCredit Bank br. 338-900-22115294-91 u korist Federalnog proračuna/budžeta. Svrha uplate: kupovina knjige; vrsta prihoda: 722591; Budžetska organizacija Federalnog ministarstva pravde: 1501001

Izmir Hadžiavdić i Feliks Vidović (ur.)

Godina izdanja: 2007.
Cijena 45 KM (s PDV-om)

Knjigu možete preuzeti u prostorijama ministarstva nakon izvršene uplate na žiro-račun kod UniCredit Bank br. 338-900-22115294-91 u korist Federalnog proračuna/budžeta. Svrha uplate: kupovina knjige; vrsta prihoda: 722591; Budžetska organizacija Federalnog ministarstva pravde: 1501001

Safet Pašić (ur.)

Godina izdanja: 1998.
Cijena: 30 KM


Knjigu možete preuzeti u prostorijama ministarstva nakon izvršene uplate na žiro-račun kod UniCredit Bank br. 338-900-22115294-91 u korist Federalnog proračuna/budžeta. Svrha uplate: kupovina knjige; vrsta prihoda: 722591; Budžetska organizacija Federalnog ministarstva pravde: 1501001

Katarina Manojlović Andrić
Zvonko Mijan


Godina izdanja: 2021.


  • Priručnik za polaganje ispita općeg znanja
  • Priručnik za polaganje pravosudnog ispita (2 sveska)
  • Utjecaj Haškog tribunala na kazneno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine
  • Priručnik za polaganje stručnog ispita za namještenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
  • Zakon o upravnom postupku. Sa obrascima i uputstvima za primjenu
  • ANALIZA PRAVNOG OKVIRA KOJIM SE REGULISE ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU