Osoblje i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Hidajet Halilović
Pomoćnik ministra za pravosuđe
+387 (0)33 213 151, lok. 245
Sanin Pačariz
Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
+387 (0)33 213 151, lok. 248
Mersiha Udovčić
Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
+387 (0)33 213 151, lok. 248
Anja Galić
Stručni suradnik za međunarodno-pravnu pomoć
+387 (0)33 213 151, lok. 353