Osoblje i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Enver Išerić
Direktor
+387 (0)33 213 151,lok. 360
Harun Pindžo
Stručni savjetnik za javnu upravu
+387 (0)33 213 151, lok. 360
Mirjana Bašić,
Stručni savjetnik za edukaciju i izdavaštvo
+387 (0)33 213 151, lok. 353
Emina Tadić,
Stručni suradnik za izborni sistem, teritorijalnu organizaciju i lokalnu samoupravu
+387 (0)33 213 151, lok. 350