Osoblje i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Enver Išerić

Direktor
+387 (0)33 213 151,lok. 360
Harun Pindžo

Stručni savjetnik za javnu upravu
+387 (0)33 213 151, lok. 360
Stručni savjetnik za edukaciju i izdavaštvo
+387 (0)33 213 151, lok. 353
Emina Tadić

Stručni suradnik za izborni sistem, teritorijalnu organizaciju i lokalnu samoupravu
+387 (0)33 213 151, lok. 350
Viši referent
+387 (0)33 213 151, lok. 352