Osoblje i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Hidajet Trako

Pomoćnik ministra za izvršenje krivičnih sankcija

+387 (0)33 213 151, lok. 244
Mersiha Udovčić

Federalni inspektor za izvršenje krivičnih sankcija

+387 (0)33 213 151, lok. 253
Miralem Duranović

Federalni inspektor za izvršenje krivičnih sankcija

+387 (0)33 213 151, lok. 252
Mario Kovačević

Federalni inspektor za izvršenje krivičnih sankcija

+387 (0)33 213 151, lok. 252
Jelena Lovrić

Viši stručni suradnik za statistiku i analitiku

+387 (0)33 213 151, lok. 253
Jasmina Jazić

Stručni suradnik

+387 (0)33 213 151