Osoblje i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Hidajet Trako
Pomoćnik ministra za izvršenje krivičnih sankcija
+387 (0)33 213 151, lok. 244
Federalni inspektor za izvršenje krivičnih sankcija
+387 (0)33 213 151, lok. 253
Miralem Duranović
Federalni inspektor za izvršenje krivičnih sankcija
+387 (0)33 213 151, lok. 252
Mario Kovačević
Federalni inspektor za izvršenje krivičnih sankcija
+387 (0)33 213 151, lok. 252
Jelena Lovrić
Viši stručni suradnik za statistiku i analitiku
+387 (0)33 213 151, lok. 253