Pristup pravima žena na imovinu - Federalno ministarstvo pravde

Pristup pravima žena na imovinu

17.12.2020 10:38 by Urednik

Rješavanje pitanja ravnopravnosti polova u zemljišnoj administraciji predstavlja jedan od značajnih koraka ekonomskog osnaživanja žena. Žene bi trebalo da postanu svjesne svojih prava i da ih u potpunosti sprovedu, a ne da to samo ostane mrtvo slovo na papiru u okviru zakona.

KOME SE ŽENE MOGU OBRATITI RADI RJEŠAVANJA I OSTVARIVANJA SVOJIH IMOVINSKIH PRAVA?

Za više informacije preuzmite pdf letak ispod.

Natrag