Priprema za sudske tumače - engleski jezik - Federalno ministarstvo pravde

Priprema za sudske tumače - engleski jezik

19.01.2021 15:32 by Urednik

Sudski tumač vrši prevođenje govora i pisanog teksta s jednog od službenih jezika FBiH na engleski jezik i s engleskog jezika na jedan od službenih jezika F BiH. (Pogledati Uredbu o stalnim sudskim tumačima «Službene novine Federacije BiH», br. 29/14 i 32/14).

Neophodno je da sudski tumač :

-potpuno vlada engleskim i službenim jezikom F BiH na koji prevodi govor ili pisani tekst;

- poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku s kojega se prevodi i jeziku na koji se prevodi, te organizaciju sudske vlasti i državne uprave u BiH na svim razinama kao i u zemljama engleskog govornog područja (Velika Britanija, SAD, Kanada, Australija) uključujući i EU;

- da zna pismeno prevesti javne isprave s jednog od službenih jezika F BiH na engleski jezik i s engleskog jezika na jedan od službenih jezika F BiH, kao i ostale izvornike za čiji prijevod je potrebna potvrda sudskog tumača;

-da zna usmeno prevesti govor i izjave s jednog od službenih jezika F BiH na engleski jezik i s engleskog jezika na jedan od službenih jezika F BiH za čiji je usmeni prijevod potrebna potvrda sudskog tumača.

Provjera stručnog znanja prijavljenih kandidata sastoji se od prevođenja pisanog teksta koji je eliminatoran i usmene konverzacije u obliku intervjua. Kandidat koji zadovolji na provjeri stručnog znanja prevođenja pisanog teksta pristupa usmenoj provjeri u obliku intervjua.

Za bolju pripremu kandidata pristupanju ispitu pogledati mrežne stranice s obrascima koji se mogu koristiti za vježbanje pismenih prijevoda javnih isprava na engleski jezik i s engleskog jezika na jedan od službenih jezika F BiH:

 Na engleski jezik:

https://www.mostar.ba/za-gradane-uopsteno/articles/odjel-za-organizaciju-pravne-poslove-civilnu-zastitu-i-vatrogastvo-formulari.html

https://www.mostar.ba/za-gradane-uopsteno/articles/275.html

https://www.mostar.ba/za-gradane-uopsteno/articles/276.html

https://www.mostar.ba/za-gradane-uopsteno/articles/277.html

https://www.mostar.ba/za-gradane-uopsteno/articles/278.html

 

S engleskog jezika:

https://europa.eu/european-union/documents-publications/official-documents_en

https://www.template.net/business/report-templates/medical-report-sample/

www.google.com     search: estates, deeds, powers of attorney, affidavits, licenses, contracts, loan documents, trusts; affidavits and statutory declarations; acknowledgments of deeds and other conveyances; protesting notes and bills of exchange, foreign drafts

 

 

Natrag