Obavijest o rezultatima ispita za njemački jezik od 04.04.2023. godine - Federalno ministarstvo pravde

Obavijest o rezultatima ispita za njemački jezik od 04.04.2023. godine

11.04.2023 11:16 by Urednik

Kandidati koji su položili pismeni ispit za stalnog sudskog tumača za njemački jezik, održanog 04.04.2023. godine su:

Rbr

Ime i Prezime

Status

1.

Adia Bajramović

Položila

2.

Marko Stanić

Položio

3.

Emina Herdić-Haračić

Položila

4.

Dino Šabović

Položio

5.

Marija Vukadin

Položila

6.

Nermin Tatarević

Položio

Usmeni dio ispita ( interviju ) održat će se u četvrtak 13.04.2023.godine u 13:00 h u prostorijama Federalnog ministarstva pravde u uluci Valtera Perića br.15, ( III sprat).

Kandidati koji nisu položili pismeni dio ispita uvid u radove mogu izvršiti u četvrtak 13.04.2023.godine u 13:00 h.

 

 

Natrag