Obavijest o rezultatima ispita za njemački jezik od 11.07.2020. godine i usmenoj konverzaciji (intervju) - Federalno ministarstvo pravde

Obavijest o rezultatima ispita za njemački jezik od 11.07.2020. godine i usmenoj konverzaciji (intervju)

21.07.2020 13:14 by Urednik

Kandidati za sudske tumače za njemački jezik :

Sakalaš Mirela
Suljkanović Nesiba
Hrvačić Emina
Kugić Šejla
Škrijelj Lejla
Hajdarpašić Džejrana

se obavještavaju da će se usmeni dio ispita (intervju) održati u srijedu 29. 07.2020. godine u 11h u prostorijama Federalnog ministarstva pravde u ulici Valtera Perića 15., III kat, u sali za sastanke.

Ostali kandidati koji nisu položili pismeni dio ispita imaju pravo uvida u svoj rad i konzultacije na način da pošalju svoj e-mail na: vedad.smailagic@bih.net.ba i senka.marincic@tel.net.ba

Natrag