Obavijest o otvaranju javne rasprave O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREKRŠAJIMA - Federalno ministarstvo pravde

Obavijest o otvaranju javne rasprave O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREKRŠAJIMA

24.01.2024 13:41 by Urednik

 

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je na nastavku 4. redovite sjednice održane dana 21.12.2023. godine, a Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 3. redovnoj sjednici održanoj dana 31.07.2023. godine, Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima.

Zaključcima oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine konstatirano je da navedeni nacrt zakona može poslužiti kao temelj za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima.

Imajući u vidu naprijed istaknuto, federalni ministar pravde otvara javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima, u trajanju od 23.01.2024. do 23.02.2024. godine (30 dana), te poziva zainteresiranu javnost da da svoj doprinos stvaranju što kvalitetnijeg zakonskog rješenja.        

Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima bit će dostupan za preuzimanje na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva pravde: www.fmp.gov.ba .

Prijedloge i komentare molimo dostaviti Federalnom ministarstvu pravde putem pošte na adresu: ulica Valtera Perića broj 15, 71 000 Sarajevo ili putem sljedeće e-mail adrese: tijana.babic@fmp.gov.ba.

 

 

Natrag