Analiza sprovođenja novog ZoS u poređenju sa starim ZoS u FBiH (period 2021. - 2022. godina) - Federalno ministarstvo pravde

Analiza sprovođenja novog ZoS u poređenju sa starim ZoS u FBiH (period 2021. - 2022. godina)

22.03.2023 15:48 by Urednik

Novi Zakon o stečaju je ubrzao stečajni postupak, dok je trajanje istog znatno smanjeno, što je rezultiralo velikim uštedama na troškovima samog postupka. Kod poduzeća sa imovinom, prosječno trajanje stečajnog postupka u periodu 2021. – 2022. godine skraćeno je sa 30 mjeseci po starom Zakonu o stečaju (SZoS2) na 9 mjeseci po novom Zakonu o stečaju (Grafikon 1). Stečajni postupci za sva poduzeća (sa i bez imovine)3 posmatrana u istom periodu su riješeni duplo brže po NZoS-u.

Na linku ispod možete preuzeti kompletnu analizu u pdf formatu.

Natrag