Nadležnost - Federalno ministarstvo pravde

U Zavodu za javnu upravu obavljaju se poslovi:

  • unapredjenje rada i organiziranje drzavne uprave Federacije
  • strucno obrazovanje i usavrsavanje djelatnika u tijelima uprave FBiH
  • izborni sistem
  • politicko
  • teritorijalno organiziranje FBiH