Lista zemalja - reciprocitet - Federalno ministarstvo pravde

Lista zemalja, reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama

U linku ispod možete naći listu, koja pored podataka o zemljama sa kojima nema reciprociteta u sticanju prava vlasništva na nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine, sadrži i podatke o zemljama sa kojima postoji reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i u zemljama sa kojima je taj reciprocitet ograničen posebnim uvjetima.

NAPOMENA: Ukoliko zbog bilo kojega razloga niste u stanju ili mogućnosti preuzeti listu s navedenog linka, možete nas kontaktirati ovdje, odnosno zatražiti da vam se lista naknadno dostavi elektronskom poštom.