Lista stalnih sudskih vještaka - Federalno ministarstvo pravde

Lista stalnih sudskih vještaka u Federaciji BiH

U Tablici koja slijedi možete naći liste stalnih sudskih vještaka u Federaciji Bosne i Hercegovine prema strukama.

NAPOMENA: Ukoliko zbog bilo kojega razloga niste u stanju ili mogućnosti preuzeti liste s navedenog popisa, možete nas kontaktirati ovdje, odnosno zatražiti da vam se popis naknadno dostavi elektronskom poštom.

Također, ukoliko uočite grešku u postojećim listama, molimo vas da nas o tome blagovremeno izvijestite kako bismo uočene pogreške mogli otkloniti.