Jedinica za implementaciju - Federalno ministarstvo pravde

Jedinica za implementaciju Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju

Jedinica za implementaciju Projekta Svjetske banke za zemljišno-knjižnu administraciju u Federalnom ministarstvu pravde je djelovala kao tijelo koje je pružalo savjete i smjernice sudovima i uredima za registraciju u svezi sa značajnim pitanjima vezanim za registraciju vlasništva nad zemljištem, pomagalo pri razvitku modernih kapaciteta za poslovni menadžment u uredima za registraciju; služila za čuvanje i širenje informacija o ''najboljoj praksi'' kod registracije zemljišta; analizirala pitanja i trendove kod praksi registracije i katastra; te pomagala pri razvitku prijedloga za regulatorne i legislativne izmjene koje imaju utjecaja na registraciju vlasništva nad zemljištem.

Osnovna odgovornost Jedinice je bilo obavljanje supervizije i podrške pri implementaciji Projekta za registraciju zemljišta Svjetske banke u Federaciji Bosne i Hercegovine u tijeku trajanja implementacije Projekta.

Jedinica je prestala sa radom okončanjem Projekta za zemljišno-knjižnu administraciju.