Ispit za zemljišno-knjižne ref. - Federalno ministarstvo pravde

Ispit za zemljišno-knjižne referente

Na osnovu člana 6. Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta (“Službene novine Federacije BiH”, br. 5/03, 53/06, 72/07 i 22/13), zemljišnoknjižni referent može biti diplomirani pravnik s položenim stručnim ispitom za zemljišnoknjižnog referenta. Stručni ispit za zemljišnoknjižnog referenta polaže se pismeno i usmeno pred ispitnom komisijom koju imenuje federalni ministar pravde. 

Polaganje stručnog ispita obavlja se na pismeni zahtjev kandidata. Pismeni zahtjev podnosi se Federalnom ministarstvu pravde, a uz zahtjev se prilaže:
 
1.    diploma o završenom pravnom fakultetu, odnosno uvjerenje o završenoj školskoj spremi;
2.    uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ili o položenom stručnom ispitu za državne službenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
3.    uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu od najmanje jedne godine radnog iskustva na poslovima visoke školske spreme sukladno članu 7. Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta.
 
Federalno ministarstvo pravde rješenjem odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju uvjete, te pismeno obavještava kandidate o terminu održavanja ispita.
 
Ispit se polaže u okviru Programa stručnog ispita za zemljišnoknjižne referente koji je sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 53/06), a koji sadrži pravne izvore i literaturu za svaki predmet.

Ispit za zemljišnoknjižne referente obuhvaća sljedeće predmete:

  1. Zemljišnoknjižno pravo, 
  2. Građansko pravo, 
  3. Građansko-procesno pravo (parnični, vanparnični i izvršni postupak).
     
    Sukladno članu 17a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta, troškove polaganja stručnog ispita i polaganja popravnog ispita za kandidate koji se nalaze u radnom odnosu u zemljišnoknjižnom uredu općinskog suda snosi taj sud, dok preostali zainteresirani kandidati troškove snose lično.
     

Visina naknade za troškove polaganja ispita za zemljišnoknjižnog referenta iznosi 400,00 KM za cijeli ispit. Za popravni ispit uplaćuje se 200,00 KM.

Uplata se vrši nakon što kandidat primi obavijest o terminu polaganja ispita, a dokaz o uplati se predaje sekretaru/tajniku Komisije neposredno prije pristupanja ispitu. Uplata troškova za polaganje ispita za zemljišnoknjižnog referenta se vrši na sljedeći način:

Primatelj:  Jedinstveni račun trezora Federacije BiH (Federalno ministarstvo pravde)

Račun primatelja broj:            102-050-00001066-98 kod UNION BANKE
Svrha doznake:                       Polaganje ispita za zemljišnoknjižnog referenta
Vrsta prihoda:                         722591
Općina:                                   077
Proračunska/budžetska organizacija: 1501001
U polje „poziv na broj“ obavezno upisati broj:  3005224300

NAPOMENA: NEPRAVILNO POPUNJENE UPLATNICE NEĆE BITI PRIHVAĆENE KAO DOKAZ O UPLATI I KANDIDAT NEĆE MOĆI PRISTUPITI POLAGANJU ISPITA.