Ispit za sudske tumače - Federalno ministarstvo pravde

Uputstvo o uplati za polaganje ispita za stalnog sudskog tumača

Iznos od 550,00 KM
Jedinstveni račun trezora Federacije BiH (Federalno ministarstvo pravde),
Svrha doznake :  Uplata za polaganje ispita za stalnog sudskog tumača ( jezik).
Račun broj :  102-050-00001066-98 kod UNION BANKE.
Vrsta prihoda : 722591
Općina :  077

Poziv na broj: 3005224300
Budžetska organizacija :1501001

 

Uputstvo o uplati za produženje riješenja o postavljenu za stalnog sudskog tumača

Iznos od 200,00 KM
Jedinstveni račun trezora Federacije BiH (Federalno ministarstvo pravde),
Svrha doznake : Produženje rješenja za stalnog sudskog tumača.
Račun broj : 102-050-00001066-98 kod UNION BANKE.
Vrsta prihoda :  722591
Općina : 077

Poziv na broj: 3005224300
Budžetska organizacija : 1501001