Osoblje i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Aida Jasika

Načelnica
+387 (0)33 213 151, lok. 246
Meliha Smajić

Viša samostalna referentica
+387 (0)33 213 151, lok. 364
Mara Mandić

Stručna saradnica
+387 (0)33 213 151, lok. 364
Berislav Trogrlić

Viši referent
+387 (0)33 213 151, lok. 355
Sanjin Karavdić

Viši samostalni referent
+387 (0)33 213 151, lok. 366
Tolo Danijel

Viši referent
+387 (0)33 213 151, lok. 352