Nadležnost - Federalno ministarstvo pravde

U Službi za finansijske i računovodstvene poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

  • izrada odgovarajućih akata za godišnje i trogodišnje planiranje i godišnje izvršavanje Budžeta;
  • izrada financijskih planova, analiza, izvještaja završnih računa ministarstva i kazneno-popravnih zavoda;
  • prijem, kontrola i unošenje svih podataka računarskom tehnikom materijalno-finansijske dokumentacije i stalnih sredstava za ministarstvo;
  • unos i obrada narudžbenica, faktura i temeljnica za ministarstvo i kazneno-popravne zavode putem Oracle aplikacije;
  • knjigovodstveno i blagajničko poslovanje; sistemski obračun plata i naknada, izrada M4 obrazaca i DP obrazaca državnih službenika i namještenika ministarstva i kazneno-popravnih zavoda putem Ocean aplikacije;
  • izrada info obrazaca za državne službenike i namještenike ministarstva;
  • poslovi likvidature i fakturisanja; vođenje evidencije o prisutnosti i odsutnosti s posla uposlenih u ministarstvu;
  • nabavka roba za potrebe ministarstva; kontrola pravilnog utroška sredstava kroz sistem internih kontrola za ministarstvo i kazneno-popravne zavode u skladu sa zakonom; nadzire finansijski rad gospodarskih jedinica kazneno-popravnih zavoda.