Osoblje i kontakti - Federalno ministarstvo pravde
Damir Šapina
Pomoćnik ministra za strateško planiranje i EU integracije
+387 (0)33 213 151, lok. 359
Stručni savjetnik za strateško planiranje i analitiku
+387 (0)33 213 151, lok.
Stručni savjetnik za EU integracije
+387 (0)33 213 151,
lok.