Nadležnost - Federalno ministarstvo pravde

Strateškim planiranjem Federalno ministarstvo pravde nastoji uvesti moderne tehnike organizacijskog upravljanja i utvrditi organizacijske izazove i prioritete postavljene pred organizaciju s namjerom ostvarivanja mjerljivih ciljeva. Proces strateškog planiranja nastoji pružiti sistemski održiv pristup utvrđivanju prioriteta, planiranja i raspodjele resursa, osiguravajući veze između strateških i operativnih planova, budžeta i sistema nadgledanja i procjene.

Sektor za strateška planiranja, europske integracije i upravljanje ljudskim resursima aktivno sudjeluje u provođenju sektorskih strategija (Strategija za reformu sektora pravde u BiH; SRSP u BIH), izradi srednjoročnih i kratkoročnih institucionalnih strateških planova, izradi godišnjih operativnih planova, te pruža pomoć rukovodstvu ministarstva u uspostavi mehanizama za praćenje i procjenu učinka.
 
Također, ministarstvo uspostavlja sistem prikupljanja, povezivanja i određivanja prioriteta u smislu potreba pravosudnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine.