Projekt registracije zemljišta u FBiH     |     Strategije     |      Pravna misao     |     Ostala izdanja     |      Vodič za pristup informacijama     |     Press Clipping     |      Federalno ministarstvo pravde     |     Kazneno-popravni zavodi     |     Zajedničke nabavke     |      Fondacije     |     Udruženja     |     Strane i međunarodne organizacije     |     
     
Pravosudni ispit
Pravosudni ispit

Pravosudni ispit je stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici radi stjecanja uvjeta za obavljanje poslova i zadataka čije je vršenje uvjetovano pravosudnim ispitom.

Temeljem članka 2. stavak 1. Zakona o pravosudnom ispitu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 35/98 i 29/03), ispit mogu polagati osobe koje su kao diplomirani pravnici radile najmanje dvije godine na pravnim poslovima u sudu, tužiteljstvu, pravobraniteljstvu ili u odvjetničkom uredu, kao i diplomirani pravnici koji su po ranijim propisima radili najmanje dvije godine u redovitom ili vojnom sudu, javnom ili vojnom tužiteljstvu i javnom ili vojnom pravobraniteljstvu. Pod uvjetima opisanim u članku 2. stavak 1. Zakona o pravosudnom ispitu, ispit mogu polagati i vježbenici volonteri.

Prijava za polaganje pravosudnog ispita podnosi se neposredno ili poštom Federalnom ministarstvu pravde. Uz prijavu kandidat podnosi dokaze o završenom pravnom fakultetu (ovjerena preslika diplome) i provedenom radu na pravnim poslovima. Uvjerenje o provedenom radu za vježbenike volontere izdaje predsjednik suda, odnosno odvjetnička komora kod koje je osoba upisana u imenik kao odvjetnički vježbenik.

Ispit se polaže u okviru Programa pravosudnog ispita ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/16) koji sadrži pravne izvore i literaturu za svaki predmet iz članka 4. stavak 4. Zakona o pravosudnom ispitu. Ispit se polaže pred Povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita koje se sastoji od predsjednika i četiri člana sa liste ispitivača, a imenuje ga federalni ministar pravde.

Programom pravosudnog ispita utvrđeno je gradivo, pravni izvori i literatura na temelju kojih se polaže pismeni i usmeni dio pravosudnog ispita pred Povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita. Pismeni dio polaže se iz kaznenog i građanskog odnosno obiteljskog prava, a usmeni dio iz kaznenog (materijalnog i procesnog), građanskog (materijalnog i procesnog), obiteljskog, privrednog, upravnog i radnog prava, zatim iz ustavnog sustava i organizacije pravosuđa.

Pravilnikom o naknadama za rad u povjerenstvu za polaganje pravosudnog ispita federalnog ministra pravde broj 01-2-814/17 od 23.02.2017.godine uplaćuje se naknada za polaganje pravosudnog ispita u sljedećim iznosima

880,00 KM - cijeli ispit
440,00 KM - popravni ispit iz dva predmeta s JEDNIM PISEMNIM RADOM
400,00 KM - popravni ispit iz dva predmeta bez pismenog rada
300,00 KM - popravni ispit iz jednog predmeta s pismenim radom
250,00 KM - popravni ispiti iz jednog predmeta bez pismenog rada

Uplate se mogu izvršiti na transakcijski račun 3389002211529491 u korist Federalnog ministarstva financija/finansija – kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, proračunska organizacija 1501001, vrsta prihoda 722591 u korist Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita.

Uplata se vrši nakon što kandidat primi obavijest o terminu polaganja ispita, a dokaz o uplati se predaje tajniku Povjerenstva neposredno prije pristupanja pismenom dijelu ispita.


Ovdje možete preuzeti elektronske verzije sljedećih dokumenata:

 

Zakon o pravosudnom ispitu ("Službene novine Federacije BiH", br. 02/95, 35/98 i 29/03)
Program pravosudnog ispita ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/16)

Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/17)

Primjerak prijave za polaganje pravosudnog ispita
  

 

 


    O portalu   Polica privatnosti   Adresar rssUpute za korištenje
MS Excel
MS Word
Adobe Reader
  POPULARNI SADRŽAJI   PREČACI   PRETRAGA   KONTAKT
Ispit za...
Stručni upravni...
Ispit za sudske...
Natječaji...
Lista stalnih sudskih vještaka u...
Pravna misao
Projekat registracije zemljišta
   
   
   
     

Federalno ministarstvo pravde 
Valtera Perića 15 
BiH - 71000 Sarajevo

Telefon + 387 (0)33 213 151 
Faks      + 387 (0)33 213 155

 

 

 
Copyright © 2018 Federalno ministarstvo pravde. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.