Projekt registracije zemljišta u FBiH     |     Strategije     |      Pravna misao     |     Ostala izdanja     |      Vodič za pristup informacijama     |     Press Clipping     |      Federalno ministarstvo pravde     |     Kazneno-popravni zavodi     |     Zajedničke nabavke     |      Fondacije     |     Udruženja     |     Strane i međunarodne organizacije     |     
     
Pravosudni ispit
Pravosudni ispit

Pravosudni ispit je stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici radi stjecanja uvjeta za obavljanje poslova i zadataka čije je vršenje uvjetovano pravosudnim ispitom.

Temeljem članka 2. stavak 1. Zakona o pravosudnom ispitu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 35/98 i 29/03), ispit mogu polagati osobe koje su kao diplomirani pravnici radile najmanje dvije godine na pravnim poslovima u sudu, tužiteljstvu, pravobraniteljstvu ili u odvjetničkom uredu, kao i diplomirani pravnici koji su po ranijim propisima radili najmanje dvije godine u redovitom ili vojnom sudu, javnom ili vojnom tužiteljstvu i javnom ili vojnom pravobraniteljstvu. Pod uvjetima opisanim u članku 2. stavak 1. Zakona o pravosudnom ispitu, ispit mogu polagati i vježbenici volonteri.

Prijava za polaganje pravosudnog ispita podnosi se neposredno ili poštom Federalnom ministarstvu pravde. Uz prijavu kandidat podnosi dokaze o završenom pravnom fakultetu (ovjerena preslika diplome) i provedenom radu na pravnim poslovima. Uvjerenje o provedenom radu za vježbenike volontere izdaje predsjednik suda, odnosno odvjetnička komora kod koje je osoba upisana u imenik kao odvjetnički vježbenik.

Ispit se polaže u okviru Programa pravosudnog ispita ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/16) koji sadrži pravne izvore i literaturu za svaki predmet iz članka 4. stavak 4. Zakona o pravosudnom ispitu. Ispit se polaže pred Povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita koje se sastoji od predsjednika i četiri člana sa liste ispitivača, a imenuje ga federalni ministar pravde.

Programom pravosudnog ispita utvrđeno je gradivo, pravni izvori i literatura na temelju kojih se polaže pismeni i usmeni dio pravosudnog ispita pred Povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita. Pismeni dio polaže se iz kaznenog i građanskog odnosno obiteljskog prava, a usmeni dio iz kaznenog (materijalnog i procesnog), građanskog (materijalnog i procesnog), obiteljskog, privrednog, upravnog i radnog prava, zatim iz ustavnog sustava i organizacije pravosuđa.

Pravilnikom o naknadama za rad u povjerenstvu za polaganje pravosudnog ispita federalnog ministra pravde broj 01-2-814/17 od 23.02.2017.godine uplaćuje se naknada za polaganje pravosudnog ispita u sljedećim iznosima

880,00 KM - cijeli ispit
440,00 KM - popravni ispit iz dva predmeta s JEDNIM PISEMNIM RADOM
400,00 KM - popravni ispit iz dva predmeta bez pismenog rada
300,00 KM - popravni ispit iz jednog predmeta s pismenim radom
250,00 KM - popravni ispiti iz jednog predmeta bez pismenog rada

Uplate se mogu izvršiti na transakcijski račun 3389002211529491 u korist Federalnog ministarstva financija/finansija – kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, proračunska organizacija 1501001, vrsta prihoda 722591 u korist Povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita.

Uplata se vrši nakon što kandidat primi obavijest o terminu polaganja ispita, a dokaz o uplati se predaje tajniku Povjerenstva neposredno prije pristupanja pismenom dijelu ispita.


Ovdje možete preuzeti elektronske verzije sljedećih dokumenata:

 

Zakon o pravosudnom ispitu ("Službene novine Federacije BiH", br. 02/95, 35/98 i 29/03)
Program pravosudnog ispita ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/16)

Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/17)

Primjerak prijave za polaganje pravosudnog ispita
  

 

 


    O portalu   Polica privatnosti   Adresar rssUpute za korištenje
MS Excel
MS Word
Adobe Reader
  POPULARNI SADRŽAJI   PREČACI   PRETRAGA   KONTAKT
Pravosudni ispit...
Stručni upravni...
Ispit za...
Lista stalnih sudskih vještaka u...
Upis u registar udruga i...
Pravna misao
Projekat registracije zemljišta
   
   
   
     

Federalno ministarstvo pravde 
Valtera Perića 15 
BiH - 71000 Sarajevo

Telefon + 387 (0)33 213 151 
Faks      + 387 (0)33 213 155

 

 

 
Copyright © 2017 Federalno ministarstvo pravde. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.