Projekt registracije zemljišta u FBiH     |     Strategije     |      Pravna misao     |     Ostala izdanja     |      Vodič za pristup informacijama     |     Press Clipping     |      Federalno ministarstvo pravde     |     Kazneno-popravni zavodi     |     Zajedničke nabavke     |      Fondacije     |     Udruženja     |     Strane i međunarodne organizacije     |     
     
Uvodna riječ glavnog urednika
Uvodna riječ glavnog urednika
 
Poštovani čitaoci,

Pred nama se nalazi još jedan broj časopisa „Pravna misao“, najrelevantnije i najaktuelnije štivo za pravnu teoriju i praksu u Bosni i Hercegovini i regionu. U ovom broju objavljujemo nekoliko zanimljivih radova.

U radu „Pojam mučenja i drugih oblika zlostavljanja u međunarodnom pravu ljudskih prava“ autor se bavi analizom pojmova mučenja i drugih oblika zlostavljanja (okrutnog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja) sadržanih u tri najvažnija međunarodna ugovora koji obrađuju pomenute pojmove, kao i analizom jurisprudencije ugovornih organa tih ugovora. Rad „Postupak javnih nabavki u javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini“ obrađuje javne nabavke kao proces koji počiva na principima zakonitosti, racionalnosti u korištenju javnih sredstava (što je direktni interes države), i pravična i aktivna konkurencija koja podrazumijeva jednak tretman svih učesnika u postupcima javnih nabavki, nediskriminaciju i transparentnost (što je direktni interes dobavljača). Autor u radu ukazuje na poteškoće koje u postupku javnih nabavki uzrokuju neprecizne odredbe zakona podložne različitim tumačenjima. Osim toga, apostrofira i probleme u provedbi javnih nabavki privrednih društava sa većinskim državnim vlasništvom i javnih preduzeća u odnosu na konkurente na tržištu koji nemaju status ugovornih organa u smislu Zakona o javnim nabavkama BiH, te navedene poteškoće i probleme dovodi u vezu sa inostranim investicijama u BiH. Objašnjavajući značenje izraza „naselje“ i „naseljeno mjesto“, autor u radu „Člana 44. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine - naselje, a ne naseljeno mjesto" ukazuje na neodrživost njihovog prostornog i pojmovnog poistovjećivanja, ukazuje na činjenice i okolnosti koje su dovele do utvrđivanja strožijeg režima saobraćaja u naseljima, kao i na potrebu ispunjenja određenih uslova za utvrđenje prostora „naselja“, u smislu ZOOBS-a, kao preduslova za utvrđivanje ponašanja suprotnom određenju iz člana 44. ZOOBS-а. Istovremeno, navodeći određene primjere iz svakodnevnog života i sudske prakse, autor upozorava i na opasnosti i posljedice proizašle iz postupanja organa državne vlasti, na osnovu prostornog poistovjećivanja pomenutih pojmova.

Osim navedenih radova, u ovom broju objavljujemo i prikaz XII savjetovanja iz krivičnopravne oblasti (Neum, 6. do 8. juni 2013), kao i prikaz karijernog savjetovanja „Dani karijere – upute i savjeti za polaganje pravosudnog ispita“, koji su organizovali Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru u saradnji s AIESEC LC Mostar i Federalno ministarstvo pravde Sarajevo.

Kada su u pitanju prilozi iz prakse, u ovom broju donosimo praksu Ustavnog suda BiH i Presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu: Refah stranka i drugi protiv Turske.


 Čitajte i pišite!

 

                                                                                        Doc. dr. sci. Almir Maljević
                                                                                        Glavni i odgovorni urednik

 

 

  

 

 


    O portalu   Polica privatnosti   Adresar rssUpute za korištenje
MS Excel
MS Word
Adobe Reader
  POPULARNI SADRŽAJI   PREČACI   PRETRAGA   KONTAKT
Lista stalnih sudskih vještaka u...
Ispit za...
Stručni upravni...
Ispit za sudske...
Natječaji...
Pravna misao
Projekat registracije zemljišta
   
   
   
     

Federalno ministarstvo pravde 
Valtera Perića 15 
BiH - 71000 Sarajevo

Telefon + 387 (0)33 213 151 
Faks      + 387 (0)33 213 155

 

 

 
Copyright © 2018 Federalno ministarstvo pravde. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.