Projekt registracije zemljišta u FBiH     |     Strategije     |      Pravna misao     |     Ostala izdanja     |      Vodič za pristup informacijama     |     Press Clipping     |      Federalno ministarstvo pravde     |     Kazneno-popravni zavodi     |     Zajedničke nabavke     |      Fondacije     |     Udruženja     |     Strane i međunarodne organizacije     |     
     
Uvodna riječ glavnog urednika
Uvodna riječ glavnog urednika
 
Poštovani čitaoci,

Pred nama se nalazi još jedan broj časopisa „Pravna misao“, najrelevantnije i najaktuelnije štivo za pravnu teoriju i praksu u Bosni i Hercegovini i regionu. U ovom broju objavljujemo nekoliko zanimljivih radova.

U radu „Pojam mučenja i drugih oblika zlostavljanja u međunarodnom pravu ljudskih prava“ autor se bavi analizom pojmova mučenja i drugih oblika zlostavljanja (okrutnog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja) sadržanih u tri najvažnija međunarodna ugovora koji obrađuju pomenute pojmove, kao i analizom jurisprudencije ugovornih organa tih ugovora. Rad „Postupak javnih nabavki u javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini“ obrađuje javne nabavke kao proces koji počiva na principima zakonitosti, racionalnosti u korištenju javnih sredstava (što je direktni interes države), i pravična i aktivna konkurencija koja podrazumijeva jednak tretman svih učesnika u postupcima javnih nabavki, nediskriminaciju i transparentnost (što je direktni interes dobavljača). Autor u radu ukazuje na poteškoće koje u postupku javnih nabavki uzrokuju neprecizne odredbe zakona podložne različitim tumačenjima. Osim toga, apostrofira i probleme u provedbi javnih nabavki privrednih društava sa većinskim državnim vlasništvom i javnih preduzeća u odnosu na konkurente na tržištu koji nemaju status ugovornih organa u smislu Zakona o javnim nabavkama BiH, te navedene poteškoće i probleme dovodi u vezu sa inostranim investicijama u BiH. Objašnjavajući značenje izraza „naselje“ i „naseljeno mjesto“, autor u radu „Člana 44. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine - naselje, a ne naseljeno mjesto" ukazuje na neodrživost njihovog prostornog i pojmovnog poistovjećivanja, ukazuje na činjenice i okolnosti koje su dovele do utvrđivanja strožijeg režima saobraćaja u naseljima, kao i na potrebu ispunjenja određenih uslova za utvrđenje prostora „naselja“, u smislu ZOOBS-a, kao preduslova za utvrđivanje ponašanja suprotnom određenju iz člana 44. ZOOBS-а. Istovremeno, navodeći određene primjere iz svakodnevnog života i sudske prakse, autor upozorava i na opasnosti i posljedice proizašle iz postupanja organa državne vlasti, na osnovu prostornog poistovjećivanja pomenutih pojmova.

Osim navedenih radova, u ovom broju objavljujemo i prikaz XII savjetovanja iz krivičnopravne oblasti (Neum, 6. do 8. juni 2013), kao i prikaz karijernog savjetovanja „Dani karijere – upute i savjeti za polaganje pravosudnog ispita“, koji su organizovali Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru u saradnji s AIESEC LC Mostar i Federalno ministarstvo pravde Sarajevo.

Kada su u pitanju prilozi iz prakse, u ovom broju donosimo praksu Ustavnog suda BiH i Presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu: Refah stranka i drugi protiv Turske.


 Čitajte i pišite!

 

                                                                                        Doc. dr. sci. Almir Maljević
                                                                                        Glavni i odgovorni urednik

 

 

  

 

 


    O portalu   Polica privatnosti   Adresar rssUpute za korištenje
MS Excel
MS Word
Adobe Reader
  POPULARNI SADRŽAJI   PREČACI   PRETRAGA   KONTAKT
Lista stalnih sudskih vještaka u...
Pravosudni ispit...
Stručni upravni...
Ispit za...
Kazneno-popravni zavodi...
Pravna misao
Projekat registracije zemljišta
   
   
   
     

Federalno ministarstvo pravde 
Valtera Perića 15 
BiH - 71000 Sarajevo

Telefon + 387 (0)33 213 151 
Faks      + 387 (0)33 213 155

 

 

 
Copyright © 2018 Federalno ministarstvo pravde. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.